Tổng hợp tài liệu CNTT chọn lọc Web-Hoctot123.com
 • Mã sản phẩm:Ebook học lập trình php-mysql cực hay từ cơ bản đén nâng cao đh KHTN

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 446 trang

  Phụ lục

  1. Bài 1 Tổng quan.....................................................................2
  2. Bài 2 Các kiểu dữ liệu cơ sở.................................................12
  3. Bài 3 Xây dựng phương thức(hàm) và xử lý lỗi ...................22
  4. Bài 4 Sử dụng hàm của PHP.................................................37
  5. Bài 5 Xử lý tập tin ................................................................44
  6. Bài 6 Mảng cơ bản...............................................................55
  7. Bài 7 Lập trình hướng đối tượng cơ bản .............................65
  8. Bài 8 Form và các điều khiển cơ sở .....................................81
  9. Bài 9 Sử dụng dịch vụ ..........................................................94
  10. .................................
 • Mã sản phẩm:Bài tập lập trình asp net

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 38 trang.

  Tuyển tập các bài tập lập trình web asp,các bạn tham khảo thử nhé

 • Mã sản phẩm:Bài giảng Thiết kế và lập trình web bằng ngôn ngữ ASP

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 57 trang,của đh công nghệ thông tin tp hcm dạy về lập trình ASP
   
 • Mã sản phẩm:Giáo trình ASP NET Tiếng việt Pro

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 37 trang,giáo trình asp tiếng việt rất hay

 • Mã sản phẩm:Bài giảng Ứng dụng cơ sở dữ liệu trên web với php và mysql

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 56 slice của Giảng viên: Hoàng Văn Hiệp,bộ môn Kỹ thuật Máy tính,Khoa CNTT – ĐH Bách Khoa Hà Nội

 • Mã sản phẩm:Bài giảng Lập trình web

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 331 slide

  Tài liệu rất hay và cụ thể của thầy TRẦN PHI HẢO,dh Bách Khoa tp hcm,hướng dẫn chi tiết về lập trình website,gồn ngôn ngữ php,html,cấu trúc dữ liệu,giải thuật

 • Mã sản phẩm:Ebook Lập trình web bằng javascript

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 41 trang,gồm các kiến thức lập trình website bằng ngôn ngữ javacript rất hay và chi tiết

 • Mã sản phẩm:Bài giảng PHP-Hypertext Preprocessing

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 164 trang

  Tổng hợp các kiến thức cơ bản và nâng cao về PHP,hướng dẫn chi tiết các cú pháp cũng như code lập trình,là tài liệu rất hay cho các học sinh sinh viên đang học ngôn ngữ này.

 • Mã sản phẩm:Giáo trình lập trình Web từ cơ bản đến nâng cao

  Trạng thái: Còn hàng

  Giáo trình gồm 153 trang

  Hướng dẫn đầy đủ và chi tiết các phần trong web,html,php,...từ cơ bản đến nâng cao,rất hay

  MỤC LỤC .1
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HTML – CÁC SIÊU LIÊN KẾT .4
  1.1 GIỚI THIỆU.4
  1.2 GIỚI THIỆU INTERNET.4
  1.3 GIỚI THIỆU HTML .5
  1.3.1 HTML Development .6
  1.3.2 Cấu trúc của một tài liệu HTML .7
  1.3.3 Sửdụng thẻ.10
  1.3.4 Sửdụng ký tự đặc biệt trong tài liệu HTML.10
  1.4 SỬDỤNG CÁC SIÊU LIÊN KẾT.12
  1.4.1 Giới thiệu siêu liên kết và URL .12
  1.4.2 Sửdụng siêu liên kết .14
  1.4.3 Điều hướng quanh Web site .19
  CHƯƠNG 2: CÁC THẺHTML CƠBẢN .22
  2.1 GIỚI THIỆU.22
  2.2 HEADING (TIÊU ĐỀ) .22
  2.3 THẺKHỐI ,

  .23


  2.4 DANH SÁCH.24
  2.6.1 Danh sách không thứtự.25
  2.6.2 Danh sách có thứtự.28
  2.5 THẺKẺ ĐƯỜNG NGANG:


  .32
  2.6 SỬDỤNG FONT.33
  2.7 SỬDỤNG MÀU SẮC.34
  2.8 SỬDỤNG HÌNH ẢNH TRONG TÀI LIỆU HTML .35
  CHƯƠNG 3: SỬDỤNG BẢNG.40
  3.1 GIỚI THIỆU.40
  3.2 CÁCH TẠO BẢNG.40
  3.2.1 Thẻdùng đểtạo bảng .40
  3.2.2 Chèn hàng và cột.43
  3.2.3 Xoá hàng và cột.44
  3.2.4 Trộn ô: kết hợp cột hay dòng .45
  3.2.5 Định dạng cho ô .48
  3.4 CHÈN MULTIMEDIA VÀO TÀI LIỆU HTML .50
  3.4.1 Chèn ảnh động (.GIF) vào tài liệu HTML.50
  3.4.2 Chèn âm thanh vào tài liệu HTML.51
  3.4.3 Chèn video vào tài liệu HTML .53
  CHƯƠNG 4: SỬDỤNG BIỂU MẪU VÀ KHUNG .54
  4.1 GIỚI THIỆU.54
  4.2 GIỚI THIỆU BIỂU MẪU.54
  4.2.1 Sửdụng biểu mẫu.54
  4.2.2 Phần tửFORM .55
  4.2.3 Các phần tửnhập của HTML.56
  4.2.4 Tạo biểu mẫu.66
  4.3 KHUNG (FRAME) .69
  4.3.1 Tại sao sửdụng khung? .70
  4.3.2 Sửdụng khung.70
  4.3.3 Phần tửIFRAME – Khung trên dòng (inline frame).76
  CHƯƠNG 5: SỬDỤNG STYLE .78
  5.1 GIỚI THIỆU.78
  5.2 DHTML.78
  5.2.1 Giới thiệu DHTML .78
  5.2.2 Các đặc điểm của DHML.79
  5.3 STYLE SHEETS.80
  5.3.1 Khái niệm, chức năng và lợi ích của Style Sheets .80
  5.3.2 Quy tắc Style Sheets .83
  5.3.3 Các Selector trong Style Sheets.85
  5.3.4 Kết hợp, liên kết và chèn một Style Sheet vào tài liệu HTML .91
  5.3.5 Thiết lập thuộc tính trong Style Sheet .93
  CHƯƠNG 6: JAVASCRIPT, NỀN TẢNG VÀ CÚ PHÁP .95
  6.1 GIỚI THIỆU.95
  6.2 GIỚI THIỆU VỀ JAVASCRIPT.95
  6.2.1 Javascript là gì?.95
  6.2.2 Hiệu ứng và quy tắc Javascript.96
  6.2.3 Các công cụJavascript và IDE, môi trường thực thi.97
  6.2.4 Nhúng Javascript vào trang Web .97
  6.2.5 Ví dụ đơn giản sửdụng hộp thông báo và phương thức write .103
  6.3 CÁC BIẾN.104
  6.3.1 Khai báo biến .104
  6.3.2 Phạm vi của biến .104
  6.4 CÁC KIỂU DỮLIỆU.105
  Ý nghĩa .108
  6.5 CÁC TOÁN TỬ.109
  6.5.1 Toán tửsốhọc .110
  6.5.2 Toán tửso sánh .111
  6.5.3 Toán tửlogic .112
  6.5.4 Toán tửchuỗi .113
  6.5.4 Toán tửEvaluation.113
  6.5.5 Mức ưu tiên của các toán tử.115
  6.6 MẢNG.115
  6.7 CÁC CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN.120
  6.8 CÁC LỆNH VÒNG LẶP.121
  6.9 HÀM (FUNCTION) .125
  CHƯƠNG 7: CÁC ĐỐI TƯỢNG CƠBẢN TRONG JAVASCRIPT .129
  7.1 GIỚI THIỆU.129
  7.2 CÁC ĐỐI TƯỢNG JAVASCRIPT.129
  7.2.1 Câu lệnh This .130
  7.2.2 Đối tượng String.132
  7.2.3 Đối tượng Math.134
  7.2.4 Đối tượng Date.137
  7.3 ĐỐI TƯỢNG EVENT – KHÁI NIỆM.141
  7.4 CÁC SỰKIỆN JAVASCRIPT.141
  7.5 TRÌNH XỬLÝ SỰKIỆN.150
  TÀI LIỆU THAM KHẢO.153

   

 • Mã sản phẩm:Backup resore và Shadow copy

  Trạng thái: Còn hàng

  Nếu dữ liệu ngày thứ 7 bị mất thì restore lại dữ liệu ngày thứ2 và thứ 6
  *Ta làm như sau :backup dạng normal dữ liệu ngày thứ 2 ,các thứ còn lại ta chọn backup dạng differential vì dạng differential backup dữ liệu có bit archive và sau nó không xóa bit archive vì vậy dữ liệu các ngày khác trừ thứ 2 sẽ được cộng dồn vào ngày thứ 6

 • Mã sản phẩm:Phân quyền NTFS

  Trạng thái: Còn hàng

  Phân toàn quyền thư mục dulieu cho nhóm DIENTU ,nhóm MAYTINH và VIENTHONG ko được phép truy cập
  - Muốn không cho nhóm nào truy cập vào thư mục dữ liệu nào thì bạn remove nhóm đó đi trong tab security

 • Mã sản phẩm:Giáo trình ngôn ngữ HTML

  Trạng thái: Còn hàng

  Frame mở rộng khả năng hiển thị trang web bằng cách cho phép chia miền hiển thị thành nhiều vùng. Mỗi vùng như vậy được gọi là frame và có những đặc điểm sau:
  Nó có thể truy cập tới một URL một cách độc lập với các frame khác.
  Mỗi frame có thể đặt tên, dùng làm đích trong liên kết.
  Nó có thể tự thay đổi kích thước khung nhìn, hoặc có thể không thay đổi đối với người sử dụng.

 • Mã sản phẩm:Giáo trình thực hành SQL

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 47 trang

  Gồm các kiến thức về SQL,tổng hợp 1 cách chọn lọc và ngắn gọn,có hình ảnh đính kèm để dễ hiểu bài.

  Mục lục
  Chương 1: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
  1 Tạo bảng dữ liệu
  2 Chỉ mục
  3 Khung hình
  Chương 2: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
  1 Truy vấn dữ liệu
  2 Bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu
  Chương 3: Ngôn ngữ điều khiển
  1 Câu lệnh Grant
  2 Câu lệnh Revoke
  Chương 4: Thủ tục lưu trữ và Trigger
  1 Sử dụng thủ tục lưu trữ
  2 Sử dụng các trigger
  Chương 5: Phụ lục

 • Mã sản phẩm:Bài giảng Tổng quan về internet và email

  Trạng thái: Còn hàng

  KHÁI NIỆM
  Email (Electronic Mail) là một dịch vụ của Internet giúp cho việc trao đổi thông điệp giữa những người dùng hay nhóm người dùng trên mạng đảm bảo các qui tắc giao dịch thư tín thông thường hiện có.

 • Mã sản phẩm:Chuyên đề Tìm hiểu về Công nghệ Web service

  Trạng thái: Còn hàng

  Phần tử binding: Định nghĩa cách thức truy cập Website thông qua các giao thức bên dưới. Mỗi phần tử binding sẽ mô tả cách thức liên kết một portType vào 1 protocol nhất định. Web hỗ trợ bao nhiêu protocol thì phải xây dựng bấy nhiêu phần tử binding

 • Mã sản phẩm:Chuyên đề Điều khiển Web

  Trạng thái: Còn hàng

  Slice điều khiển web,gồm 27 slice khác nhau

 • Mã sản phẩm:Chuyên đề Cấu hình ứng dụng trong ASP Net

  Trạng thái: Còn hàng

  Dùng để chỉ ra các tùy chọn biên dịch khi cần thiết biên dịch các tập tin nguồn ứng dụng,Tham chiếu các thư viện yêu cầu trong suốt quá trình biên dịch có thể được chỉ ra ở đây .Nó cũng có thể chỉ ra ứng dụng đang chạy trong chế độ debug

 • Mã sản phẩm:Các quy tắc cơ bản trong html5

  Trạng thái: Còn hàng

  Giới thiệu căn bản về HTML 5 Các quy tắc và sơ lược cơ bản về HTML5

 • Mã sản phẩm:Tóm tắt Lập Trình Web từ cơ bản đến nâng cao

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 154 trang

  Giới thiệu căn bản về lập trình web, html, các siêu liên kết, các thẻ html căn bản, javascript, nền tảng và các cú pháp , ...

 • Mã sản phẩm:Giáo trình CSS cơ bản

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 65 trang

  Tài liệu tham khảo CSS cơ bản của blogger WallPearl, dựa trên kinh nghiệm bản thân và chọn lọc nội dung từ các trang chính: HTML.Net, W3 School, CSS3.Info và các trang web...Đây được xem là 1 trong những tài liệu cơ bản CSS đáng được xem nhất,các bạn có thể tham khảo thử

 • Mã sản phẩm:Giáo trình HTML và Javascrip

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 236 trang

  Giáo trình HTML và Javascrip,tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của HTML và Javascrip,là tài liệu rất hay và bổ ích cho các bạn muốn tìm hiểu kỹ về 2 ngôn ngữ này.

 • Mã sản phẩm:Các lệnh thường gặp trong css

  Trạng thái: Còn hàng

  Đối với một Web Designer không biết về CSS thì quả thực sẽ là một thiệt thòi rất lớn, nếu không muốn nói là kém. Vậy bài viết này sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức cơ

 • Mã sản phẩm:Ebook html5 canvas-lập trình game 2d

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 114 trang

  Flash là một công nghệ rất hiệu quả, phổ biến và cho phép lập trình viên có thể tạo ra những ứng dụng với đầy đủ các hiệu ứng hình ảnh, âm thanh đặc sắc. Đây là tài liệu hướng dẫn lập trình game 2D đơn giản đến phức tạp,các bạn bước đầu học lập trình game nên tham khảo cuốn này nhé

 • Mã sản phẩm:Tài liệu cơ bản Servlet và JSP

  Trạng thái: Còn hàng

  Giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về JSP và Servlet

 • Mã sản phẩm:Tài liệu Javascript căn bản

  Trạng thái: Còn hàng

  Javascript là ngôn ngữ dựa trên đối tượng, có nghĩa là bao gồm nhiều đối tượng. Nhưng javascript không phải là ngôn ngữ hướng đối tượng C++, hay java vì nó không có lớp hay tính kế thừa

   

 • Mã sản phẩm:EBOOK SEO MASTER 2014

  Trạng thái: Còn hàng

  Hướng dẫn đưa website lên trang 1 Google Nếu là 1 Newbie về SEO thì đây là cuốn sách bạn nên đọc

 • Mã sản phẩm:Một Số Hàm Mảng trong Php

  Trạng thái: Còn hàng

  Các hàm mảng trong Php cùng các ví dụ minh họa cụ thể

 • Mã sản phẩm:Bài giảng lập trình mạng với C sharp căn bản đến nâng cao

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 117 trang

  Tài liệu dành cho các bạn lập trình viên, với chủ đề Lập Mạng với ngôn ngữ C#, gồm 4 chương. Mỗi chương gồm nhiều bài viết chi tiết, sắp xếp thuận tiện để theo dõi và tra cứu, hướng dẫn khá chi tiết và cụ thể từ cơ bản đến nâng cao kỹ thuật lập trình mạng với ngôn ngữ C#, có các ví dụ cụ thể cũng như các đoạn mã quan trọng.

 • Mã sản phẩm:Lập Trình Web động với PHP- MySQL

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 132 trang

  Chúng ta hãy thực hiện một chuyến đi thần thoại, trong chuyến đi này chúng ta sẽ khám phá ngoại hình cũng như nội tại của Php và MySql một cách thật tỉ mỉ,đây là 1 cuốn sách rất hay mà các bạn học PHP nên xem.

 • Mã sản phẩm:GIÁO TRÌNH PHP CĂN BẢN

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 61 trang

  GIÁO TRÌNH PHP CĂN BẢN,cung cấp các kiến thức lập trình PHP căn bản rất hay,có hình ảnh minh họa,code dễ hiểu..

 • Mã sản phẩm:Tài liệu css căn bản nhất

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 65 trang

  Tài liệu tham khảo CSS cơ bản của blogger WallPearl, dựa trên kinh nghiệm bản thân và chọn lọc nội dung từ các trang chính: HTML.Net, W3 School, CSS3.Info và các trang web...Đây được xem là 1 trong những tài liệu cơ bản CSS đáng được xem nhất,các bạn có thể tham khảo thử

 • Mã sản phẩm:Slide Ngôn ngữ HTML

  Trạng thái: Còn hàng

  Bộ slide lý thuyết về Ngôn Ngữ HTML của thầy Đào Việt Cường- Giáo viên Khoa CNTT- ĐHSP Hà Nội

 • Mã sản phẩm:các lệnh căn bản trong ngôn ngữ html

  Trạng thái: Còn hàng

  Giới thiệu đến các bạn nhưng lệnh căn bản trong Ngôn ngữ HTML cùng một số hướng dẫn, ví dụ liên quan.

 • Mã sản phẩm:màu sắc trong Web

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 100 trang

  Khi thiết kế web, hầu hết mọi người thường quan tâm nhiều tới Thiết kế (đồ họa, logo) vànội dung web. Nhưng màu sắc cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng trong khithiết kế. Màu sắc rất quan trọng bởi chúng tác động tới cảm xúc và tâm trạng của kháchtruy cập cũng như sự phản ánh hình ảnh thương hiệu và tính đồng nhất của bạn

 • Mã sản phẩm:Giáo trình PHP căn bản

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 142 trang

  Tài liệu hướng dẫn chi tiết về ngôn ngữ lập trình PHP,từ căn bản đến nâng cao,có hình ảnh minh họa và code demo chi tiết,dễ hiểu,các bạn có thể tham khảo.

 • Mã sản phẩm:21 sai lầm trong lập trình php

  Trạng thái: Còn hàng

  Một trong những điểm mạnh nhất của PHP vô tình trở thành một trong những điểm yếu nhất của nó, tính dễ sử dụng . Nhiều ng ười chọn PHP vì tính dễ sử dụng, đã không nhận ra rằng: sử ...

 • Mã sản phẩm:Xây dựng ứng dụng Web với JSP

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 118 trang

  Tài liệu hướng dẫn chi tiết từ A - Z cách xây dựng, cài đặt và cấu hình 1 trang web với JSP.
  Từ cài đặt JKD, JRUN, lập trình JSP, xây dựng ứng dụng web với JSP, kết nối CSDL với JDBC đến triển khai ứng web,đây là 1 tài liệu rất hay mà các bạn học JSP cần tham khảo.

 • Mã sản phẩm:Giáo trình javascript căn bản

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 78 trang

  Javascript là ngôn ngữ thứ hai mình muốn giời thiệu với các bạn vừa mới bước chân vào con đường webmaster, rất nhiều các cao thủ thiết kế web sử dụng ngôn ngữ này và khiến trang web của họ trỡ nên sống động, có thể nói javascript đã trỡ thành một ngôn ngữ không thể không nhắc tới khi nói tới lĩnh vực thiết kế website.

 • Mã sản phẩm:Giáo trình PHP từ căn bản đến nâng cao-tổng hợp mọi thứ về php

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 413 trang

  PHP có thể tạo ra nội dung trang năng động PHP có thể tạo ra, mở, đọc, viết, và các tập tin trên máy chủ gần PHP có thể thu thập dữ liệu mẫu PHP có thể gửi và nhận...Tài liệu tổng hợp các kiến thức về ngôn ngữ lập trình PHP 1 cách tổng thể và chi tiết nhất,có code hướng dẫn cũng như hình ảnh demo để giúp người đọc dễ hiểu hơn.

 • Mã sản phẩm:Giáo trình tự học XML

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 80 trang

  XML là ngôn ngữ đánh dấu với mục đích chung do W3C đề nghị, để tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác, có khả năng mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau. Mục đích chính của XML là đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau. Tài liệu này không những giúp bạn có khái niệm về XML mà còn hiện thực một số chương trình để bạn hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của ngôn ngữ này

Scroll