Tổng hợp tài liệu CNTT chọn lọc Lập trình ứng dụng-Hoctot123.com
 • Mã sản phẩm:Bài giảng Lập trình Windows Form

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 130 slice bài giảng lập trình window form rất hay và chi tiết,các bạn tham khảo thử nhé.

 • Mã sản phẩm:Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 173 trang,bài giảng tổng hợp tương đối đầy đủ các kiến thức ngôn ngữ lập trình C++ 

 • Mã sản phẩm:Bài giảng Mã hóa dữ liệu-Cryptography

  Trạng thái: Còn hàng

  Mã hóa khóa bí mật
  Ví dụ: Mã hóa Caesar
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZACB (dịch 3)
  SECRET => VHFUHW
  Nhanh, nhưnga không thích hợp trong việc truyền khóa.
  Người gởi và nhận phải cùng biết và giữ bí mật về khóa

 • Mã sản phẩm:Bài giảng môn Lập trình java

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 239 slice

  Bài giảng lập trình java của thầy HUỲNH CÔNG PHÁP,đây là 1 bài giảng khá hay và chi tiết,hướng dẫn cặn kẽ và chi tiết,đi sâu vào ngôn ngữ java,các bạn có thể tham khảo

 • Mã sản phẩm:Bài tập visual basic căn bản

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 115 trang

  Tài liệu cung cấp các bài tập cũng như cách giải quyết bài toán bằng ngôn ngữ lập trình visual basic,từ cơ bản đến nâng cao,có hình ảnh demo để các bạn dễ hiểu và dễ thực hành

 • Mã sản phẩm:Giáo trình Lập trình LabVIEW

  Trạng thái: Còn hàng

  MỤC LỤC
  Bài 1: Giới thiệu LabVIEW
  1.1 LabVIEW là gì? 05
  1.2 Các ứng dụng của LabVIEW 06
  1.3 Download và cài đặt LabVIEW 11
  1.4 Phương pháp để học LabVIEW hiệu quả 16
  1.5 Bài tập 18
  Bài 2: Các phép toán trong LabVIEW
  2.1 Chương trình đầu tiên: Phép cộng hai số x,y 19
  2.2 Cấu trúc một bài trình LabVIEW 24
  2.3 Ba quy tắc vàng khi lập trình LabVIEW 25
  2.4 Các phép toán thông thường 26
  2.5 Lưu file, mở file, tìm ví dụ, công cụ trợ giúp 27
  2.6 Phần đọc thêm 29
  2.7 Bài tập 30
  Bài 3: Các loại Control và Indicator
  3.1 Các control thường dùng 31
  3.2 Các indicator thường dùng 33
  3.3 Kiểu dữ liệu trong LabVIEW và chuyển đổi dữ liệu 35
  3.4 Bài tập 36
  Bài 4: Vòng lặp while, vòng lặp for
  4.1 Vòng lặp while 37
  4.2 Vòng lặp for 39
  4.3 Ứng dụng vòng lặp 40
  4.4 Bài tập 42
  Bài 5: Cấu trúc case
  5.1 Cấu trúc case 43
  5.2 Ứng dụng cấu trúc case 44
  5.3 Bài tập 49
  Bài 6: Các hàm và công cụ hữu dụng thường gặp khác
  6.1 Mô phỏng tín hiệu 51
  6.2 Local variable 54
  6.3 Formulas 57
  6.4 Bài tập 60
  Bài 7: Mảng và bó
  7.1 Mảng 61
  7.2 Bó 65
  7.3 Bài tập 69
  Bài 8: Tạo subVI, định thời gian, và lưu dữ liệu
  8.1 Tạo và sử dụng subVI 71
  8.2 ðịnh thời gian trong LabVIEW 77
  8.3 Lưu dữ liệu 79
  8.4 Bài tập 82
  Bài 9: Giao diện người dùng (GUI)
  9.1 Khái niệm về giao diện người dùng 89
  9.2 Xây dựng một GUI thẩm mỹ và hiệu quả 85
  9.3 Tạo file .exe (application file) 88
  9.4 Bài tập 88
  BÀI 1: Giới thiệu LabVIEW
  10.1 Giới thiệu card Hocdelam USB-9001 89
  10.2 Các ứng dụng với Card Hocdelam USB-9001 91
  10.3 ðiều khiển PID động cơ DC 102
  10.4 Bài tập 109
  Bài 11: Thu thập dữ liệu với card NI USB-6008/6009
  11.1 Giới thiệu card NI USB 6008/6009 111
  11.2 Hướng dẫn lập trình Card NI USB6008/6009 114
  11.3 Thực hành lập trình LabVIEW đo analog với cardNI USB-6008 117
  11.4 Kỹ thuật phát xung tín hiệu với card NI USB-6008/6009
  120
  11.5 Bài tập 124
  Bài 12: ðiều khiển chuyển động với họ card NI PCI 7350
  12.1 Chuẩn bị thiết bị phần cứng và phần mềm 125
  12.2 Cài đặt phần mềm 126
  12.3 Thử phần mềm và phần cứng 130
  12.4 Thiết lập các thông số trong MAX 134
  12.5 Thử động cơ và chương trình điều khiển động cơmột chiều DC bằng
  Analog output 135
  12.6 ðiều khiển chuyển động 137
  12.7 Một số lỗi thường gặp với card PCI 7356 142
  12.8 Bài tập 144
  Bài 13: Các chuyên đề mở rộng
  13.1 Giao tiếp RS232 147
  13.2 Thực hành giao tiếp RS232 148
  13.3 Bài tập 152
  Bài 14: Các chuyên đề mở rộng
  14.1 Giao tiếp TCP/IP 153
  14.2 Ví dụ Lập trình TCP/IP với LabVIEW
  14.3 Bài tập 156
  Bài 15: Các chuyên đề mở rộng
  15.1 ðiều khiển hình ảnh (2D và 3D) trong LabVIEW 157
  15.2 Lập trình Vi điều khiển ARM trong LabVIEW 169
  15.3 Giải pháp về thời gian thực trong LabVIEW 171
  15.4 Xử lý ảnh với LabVIEW 177
  15.5 Bài tập 183
  Bài 16: Hỗ trợ người học
  16.1 Bảng phím tắt 185
  16.2 Quy tắc vàng 191
  16.3 Ghi chú 192

  Tài liệu gồm 127 trang
 • Mã sản phẩm:Ebook Hướng dẫn flash firmware s40 toàn tập

  Trạng thái: Còn hàng

  5.Flash FW ở chế độ No Connect. ( Dead phone)
  * Trường hợp áp dụng:
   Điện thoại bạn vẫn bình thường nhưng bạn có thể tắt máy đi và Flash với chế độ này.
   Một số máy mới bắt buộc phải flash với chế độ này (VD: X2-01)
   Máy bạn bị lỗi phần mềm hoặc khi Flash gặp lỗi làm máy không khởi động lên được.
  * Thực hiện: Mình sẽ hướng dẫn ở trên cả 2 bản Phoenix 2009(2010) và 2011 ( Bước nào khác
  mình sẽ nêu, còn không nêu ra thì là giống nhau).
  Bước 1:
  Với bản 2009: Mở Phoenix và chọn File/Manager Connection.

 • Mã sản phẩm:Hướng dẫn lập trình delphi - Quyển 1

  Trạng thái: Còn hàng

  Các Biến
  Variables có tên như“pigeon holes” . Đây là chương trình sử dụng biến số nguyên nơi số được cất giữ. Sốnày sửdụng từ1 tới 10. Đểtạo một biến bạn có thể đánh như bên dưới. Tên biến ở đây là ‘i’nhưng bạn có thể đặt tên nào mà bạn thích và dễ nhớ cũng được.
  Var i : Integer;
  Vòng lặp FOR
  Cái này được sửdụng khi bạn muốn chương trình lặp lại một nhiệm vụvới sốlượng và
  thời gian định trước. Ví dụbên dưới là vòng lặp cần lặp lại 10 lần
  Fori := 1 To10 Do{ Lặp lại 10 lần}
  Begin
  These
  Steps
  Are
  Repeated
  Ten
  Times
  End;

 • Mã sản phẩm:Lý thuyết và bài tập Đệ quy

  Trạng thái: Còn hàng

  Khái niệm :
  Một hàm được gọi là đệ qui nế u bê n trong thân của hàm đó có lời gọi hàm lại chính nó
  Phân loại đệ qui :
  Đệ quy thường gặp thuộc một trong bốn loại sau :
  Đệ qui tuyế n tính
  Đê qui nhị phân
  Đệ qui phi tuyế n
  Đệ qui hỗ tương

 • Mã sản phẩm:Giáo trình Sử dụng phần mềm Eclipse

  Trạng thái: Còn hàng

  Lomboz là một plug-in khá hay giúp bạn phát triển ứng dụng web trên Eclipse khá dễdàng và tiện lợi. Cái hay của Lomboz là nó hỗtrợnhiếu loại server, từtomcat, Websphere, WebLogic, JBoss, Oracle 9iAS đến cảJRun, JonAS, Resin. Và quan trọng hơn cả là nó miễn phí nhưEclipse.
  Bạn có thểdownload Lomboz và Tomcat tại các trang web :
  • Lomboz từ www.objectlearn.com(chú ý download đúng phiên bản Lomboz tương ứng với phiên
  bản Eclipse của bạn)
  • Tomcat từ jakarta.apache.org/tomcat.

 • Mã sản phẩm:Chuyên đề C sharp

  Trạng thái: Còn hàng

  Nội dung môn học
  Chương 1: Giới thiệu Microsoft .NET Platform
  Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C#
  Chương 3: Windows Form
  Chương 4: Lập trình đồ họa với GDI+
  Chương 5: Truy cập cơ sở dữ liệu với ADO.NET
  Chương 6: Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu
  Chương 7: Mô hình ứng dụng đa tầng (n-tier)
  Chương 8: Crystal Reports

 • Mã sản phẩm:Chuyên đề bài tập Mảng 1 chiều

  Trạng thái: Còn hàng

  Tổng hợp hơn 150  bài tập mãng 1 chiều rất hay

 • Mã sản phẩm:Giáo trình Lập trình J2SE

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 96 trang

  Tài liệu chia sẽ các kiến thức về lập trình J2SE,từ cơ bản đến nâng cao

  Nếu chỉ cần đọc ghi những đoạn text vào record, thì ví dụ trên là quá đủ. Tuy nhiên, thực tế là ta cần lưu những giá trị khác: String, int, boolean, v.v. Trong trường hợp này, chúng ta cần sử dụng stream để đọc và ghi record. Việc sử dụng stream giúp chúng ta linh động và nâng cao hiệu quả của việc đọc và ghi dữ liệu vào RecordStore. Chúng ta sử dụng nextRecord() để duyệt đến record sau đó, ngoài ra còn có previousRecord() giúp duy ệt về record trước đó. Nếu muốn bắt đầu tại vị trí cuối cùng của recordstore ta chỉ cần gọi hàm previousRecord() ngay khi mở recordstore, nó sẽ trả về dòng cuối cùng...............

 • Mã sản phẩm:Giáo trình Lập trình C sharp cơ bản

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 102 trang
  Tài liệu của trung tâm đào tạo NHẤT NGHỆ
  MỤC LỤC
  Chương 1. Cơ bản ngôn ngữ C# . 1
  I. Giới thiệu ngôn ngữ C# 2008 . 1
  II. Môi trường lập trình . 2
  III. Biến, hằng, toán tử . 3
  IV. Quy ước lập trình, ứng dụng Console Application trong Visual Studio 2008 . 5
  V. Kiểu dữ liệu . 9
  VI. Cấu trúc điều khiển . 10
  VII. Cấu trúc lặp . 12
  Chương 2. Xây dựng Windows Forms Application . 15
  I. Sử dụng Visual Studio 2008 . 15
  II. Các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, . 18
  III. Menu và ToolBar . 30
  IV. Common Dialog . 30
  Chương 3. Array – String – Exception . 34
  I. Mảng 1 chiều . 34
  II. Mảng nhiều chiều . 37
  III. String . 40
  IV. Exception . 45
  Chương 4. Class – Object - Method . 47
  I. Khái niệm . 47
  II. Định nghĩa lớp (Class) . 47
  III. Phương thức (Method) . 50
  Chương 5. SQL Server 2008 . 54
  I. Tổng quan về SQL . 54
  II. Tổng quan về CSDL quan hệ . 55
  III. Table (Bảng) . 58
  IV. Câu lệnh truy vấn . 66
  V. Một số hàm thường dùng trong SQL Server . 70
  Chương 6. Lập trình kết nối CSDL SQL Server 2008 . 72
  I. Tạo kết nối – Vận chuyển dữ liệu. . 72
  II. Sử dụng control . 73
  III. Các thao tác trên dữ liệu: Thêm - Sửa - Xóa với ADO.NET . 78
  Chương 7. Xây dựng ứng dụng . 85
  I. Chuẩn bị. . 85
  II. Sử dụng control . 85
  III. Sử dụng database . 88
 • Mã sản phẩm:Bài giảng Nhập môn lập trình-Thành phần cơ bản của chương trình

  Trạng thái: Còn hàng

   

  Khai báo biến và hàng
  - Đặt tên cho biến và hàng
  - Phải khai báo tất cả biến trước khi dùng
  - Câu lệnh khai báo biến trong C
  <kiểu dữ liệu> <tên biến>;
  int a,b, tuoi;
  float x,y, diemTB;

 • Mã sản phẩm:Giáo trình thu nhận yêu cầu

  Trạng thái: Còn hàng

  Slice gồm 471 trang

 • Mã sản phẩm:Giáo trình Lập trình hướng đối tượng JavaCore

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 211 trang

  Tài liệu cung cấp các kiến thức bề lập trình hướng đối tượng javacore,rất hay và chi tiết,các bạn có thể tham khảo thử.

 • Mã sản phẩm:Giáo trình Lập trình Logic trong Prolog - Phan Huy Khánh

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 192 trang

   
  Mục lục 
  Chương 1: Mở đầu về ngôn ngữ Prolog

  1 Giới thiệu ngôn ngữ prolog
  2 Các kiểu dữ liệu sơ cấp của prolog
  3 Sự kiện và luật trong Prolog
  4 Kiểu dữ liệu cấu trúc của Prolog
  Chương 2: Ngữ nghĩa của chương trình prolog
  1 Quan hệ giữa prolog và logich toán học
  2 Các mức nghĩa của chương trình prolog
  3 Ví dụ con khỉ và quả chuối
  Chương 3: Các phép toán và số học
  1 Số học
  2 Các phép so sánh của prolog
  3 Định nghĩa hàm
  Chương 4: Cấu trúc danh sách
  1 Biểu diễn cấu trúc danh sách
  2 Một số vị từ xử lý dánh sách của prolog
  3 Các thao tác cơ bản trên danh sách
  Chương 5: Kỹ thuật lập trình Proplog
  1 Nhát cắt
  2 Sử dụng cấu trúc
  3 Quá trình vào ra và làm việc với tệp
  Phụ lục A : Một số chương trình prolog
  Phụ lục B : hướng dẫn sử dụng SWI- Prolog

 • Mã sản phẩm:Bài giảng lập trình mạng CAN

  Trạng thái: Còn hàng

  Ý tưởng của mạng CAN được nhóm kỷ sư của hãng xe BOSCH phát triển.
  Tiêu chuẩn CAN được giới thiệu đầu tiên vào năm 1986 bởi trong hội nghị Hiệp Hội Kĩ Sư Ô Tô SAE ( The Society of Automative Engineers) ở Destroi, Michigan.

 • Mã sản phẩm:Giáo trình Lập trình JAva 2D and 3D

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 571 trang

  MỤC LỤC
  Lập trình đồ họa với Java 2D . 9

  Chương 1 . 10
  Tổng quan về Java 2D API . 10
  1.1 Enhanced Graphics, Text, and imaging . 10
  1.2 Rendering Model . 11
  1.2.1 Coordinate Systems . 12
  1.2.1.1 User Space . 12
  1.2.1.2 Device Space . 13
  1.2.2 Transforms . 14
  1.2.3 Fonts . 15
  1.2.4 Images . 16
  1.2.5 Fills and Strokes . 17
  1.2.6 Composites . 18
  Backward Compatibility and Platform independence . 19
  1.3.1 Backward Compatibility . 19
  1.3.2 Platform independence . 21
  1.4 The Java 2D™ API Packages . 21
  Chương 2: . 25
  Rendering with Graphics2D . 25
  2.1 Các lớp và giao diện. . 26
  2.2 Rendering Concepts . 27
  2.2.1 Rendering Process . 28
  2.2.2 Controlling Rendering Quality . 29
  2.2.3 Stroke Attributes . 31
  2.2.4 Fill Attributes . 32
  Quá trình xử lý theo phiên . 34
  2.2.5 Clipping Paths . 34
  2.2.6 Transformations . 35
  2.2.6.1 Constructing an AffineTransform . 37
  2.2.7 Composite Attributes . 38
  2.2.7.1 Managing Transparency . 39
  2.2.7.2 Transparency and images . 40
  2.3 Thiết lập Graphics2Context . 40
  2.3.1 Setting Rendering Hints . 40
  2.3.2 Specifying Stroke Attributes . 41
  2.3.2.1 Setting the Stroke Width . 41
  2.3.2.2 Specifying Join and Endcap Styles . 42
  2.3.2.3 Setting the Dashing Pattern . 42
  2.3.3 Specifying Fill Attributes . 44
  2.3.3.1 Filling a Shape with a Gradient . 44
  2.3.3.2 Filling a Shape with a Texture . 45
  2.3.4 Setting the Clipping Path . 46
  2.3.5 Setting the Graphics2D Transform . 48
  2.3.6 Specifying a Composition Style . 51
  2.3.6.1 Using the Source Over Compositing Rule . 51
  2.3.6.2 Increasing the Transparency of Composited Objects . 51
  2.4 Rendering Graphics Primitives . 53
  2.4.1 Drawing a Shape . 53
  2.4.2 Filling a Shape . 55
  Lập trình đồ họa trên Java 2D và 3D
  2.4.3 Rendering Text . 56
  2.4.4 Rendering images . 56
  2.5 Defining Custom Composition Rules . 56
  2.6 Rendering in a Multi-Screen Environment . 57
  Chương 3 . 75
  Các đối tượng hình họa . 75
  3.1 Giao diện và lớp. . 75
  3.2 Các khái niệm hình học: . 78
  3.2.1 Constructive Area Geometry . 79
  3.2.2 Bounds and Hit Testing . 80
  3.3 Combining Areas to Create New Shapes . 88
  Chương 4: . 94
  Hiển thị Font và văn bản . 94
  4.1.Giao diện và lớp. . 94
  4.2.Các khái niệm về Font . 96
  4.3 Các khái niệm về Text Layout. . 98
  4.3.1 Vẽ chữ. . 99
  4.3.2 Ordering Text . 101
  4.3.3 Đo và định vị văn bản . 103
  4.3.4 Hỗ trợ thao tác với văn bản. . 104
  4.3.4.1 Hiển thị dấu nhắc . 104
  4.3.4.2 Di chuyển dấu nhắc. . 106
  4.3.4.3 Hit Testing . 107
  4.3.4.4 Đánh dấu vùng lựa chọn. . 108
  4.3.5 Thực thi việc hiển thị văn bản trong ứng dụng Java™ . . 109
  Quản lý việc hiển thị văn bản. . 110
  4.4.1 Trình bày văn bản. . 111
  Hiển thị dấu nhắc kép. . 112
  4.4.3 Di chuyển dấu nhắc. . 113
  4.4.4 Hit Testing . 114
  4.4.5 Đánh dấu vùng lựa chọn. . 115
  4.4.6 Querying Layout Metrics . 115
  4.4.7 Vẽ văn bản trên nhiều dòng. . 116
  Chương 5 . 126
  Tạo ảnh . 126
  5.1 Các giao diện và các lớp . 126
  5.1.1 Các giao diện imaging (imaging interfaces) . 127
  5.1.2 Các lớp dữ liệu ảnh(image Data Classes) . 127
  5.1.3 image Operation Classes . 129
  5.1.4 Sample Model Classes . 130
  Color Model Classes . 131
  5.1.6 Exception Classes . 132
  5.2 Immediate Mode imaging Concepts . 133
  5.2.1 Terminology . 135
  5.3 Using Bufferedimages . 136
  5.3.1 Creating a Bufferedimage . 136
  5.3.2 Drawing in an Offscreen Buffer . 137
  5.3.2.1 Creating an Offscreen Buffer . 138
  5.3.2.2 Drawing in an Offscreen Buffer . 140
  5.3.3 Manipulating Bufferedimage Data Directly . 141
  Lập trình đồ họa trên Java 2D và 3D
  5.3.4 Filtering a Bufferedimage . 142
  5.3.5 Rendering a Bufferedimage . 142
  5.4 Managing and Manipulating Rasters . 150
  5.4.1 Creating a Raster . 150
  5.4.2 Parent and Child Rasters . 151
  5.4.4 The WritableRaster Subclass . 151
  5.5 Image Data and DataBuffers . 152
  5.6 Extracting Pixel Data from a SampleModel . 153
  5.7 ColorModels and Color Data . 154
  5.7.1 Lookup Table . 155
  5.8 image Processing and Enhancement . 155
  5.8.1 Using an image Processing Operation . 158
  Chương 6 . 162
  Mầu sắc . 162
  6.1 Các lớp . 163
  6.2 Những định nghĩa về mầu sắc. . 163
  6.2.1 Không gian mầu . 164
  6.2.1 Biểu diễn màu . 167
  Chương 7 . 171
  In ấn . 171
  7.1 Các giao diện và các lớp . 171
  7.2.1 Supporting Printing . 174
  7.2.1.1 Điều khiển in (Job Control) . 174
  7.2.2 Page Painters . 175
  7.2.3 Printable Jobs and Pageable Jobs . 177
  7.2.4 Typical Life-Cycle of a PrinterJob . 178
  7.3 Printing with Printables . 181
  7.3.2 Printing a File . 185
  7.4.1 Using a Pageable Job . 191
  7.4.2 Using Multiple Page Painters . 193
  Phần 2 . 206
  Lập trình đồ họa với Java 3D . 206
  CHƯƠNG 1 . 207
  NHẬP MÔN LẬP TRÌNH TRÊN JAVA 3D . 207
  1.1 Tổng quan về Java 3D API ™ . 207
  1.2 Các vấn đề cơ bản về Java 3D API™ . 208
  1.3 Xây dựng đồ thị khung cảnh . 208
  1.3.1 Thừa kế cấp cao từ Java 3D API . 214
  1.4 Cách thức để viết một chương trình Java 3D . 216
  1.4.1 Công thức đơn giản để viết một chương trình Java 3D . 216
  1.5 Một vài thuật ngữ trong Java 3D . 221
  1.6 Ví dụ đơn giản: HelloJava3Da . 223
  1.6.1 Các lớp của Java 3D Classes được sử dụng trong HelloJava3Da . 229
  Tạo nên hình lập phương có kích thước được định ra bởi các giá trị cho trước. . 233
  1.7 Quay hình lập phương . 233
  1.7.1 Sự kết hợp của các phép biến hình: HelloJava3Db . 235
  1.8 Khả năng và hoạt động . 236
  1.8.1 Dịch các nội dung . 236
  1.8.2 Khả năng . 237
  1.9 Thêm vào các hành vi animation . 239
  Lập trình đồ họa trên Java 2D và 3D
  1.9.1 Định nghĩa các hành vi animation . 240
  1.9.2 Các hàm biến đổi về thời gian: Ánh xạ một hành vi với thời gian . 241
  1.9.3 Lập danh mục các vùng . 242
  1.9.4 Ví dụ về hành vi: HelloJava3Dc . 243
  1.9.5 Phép biến hình và kết hợp các hành vi .Ví dụ: HelloJava3Dd . 246
  CHƯƠNG 2 . 251
  Tạo các hình . 251
  2.1 Hệ tọa độ thế giới ảo . 251
  2.2 Visual Object Definition Basics . 252
  2.2.1 An Instance of Shape3D Defines a Visual Object . 252
  2.2.2 Node Components . 254
  2.2.3 Defining Visual Object Classes . 255
  2.3 Các lớp tiện ích hình học . 256
  2.3.1 Box . 257
  2.3.2 Cone . 259
  2.3.3 Cylinder . 259
  2.3.4 Sphere . 260
  2.3.5 More About Geometric Primitives . 261
  2.3.6 ColorCube . 261
  2.3.7 Example: Creating a Simple Yo-Yo From Two Cones . 261
  2.4 Các lớp toán học . 267
  2.4.1 Point Classes . 271
  2.4.2 Color Classes . 272
  2.4.3 Vector Classes . 274
  2.4.4 TexCoord Classes . 275
  2.5 Các lớp hình học . 276
  2.5.1 GeometryArray Class . 277
  2.5.2 Subclasses of GeometryArray . 284
  2.5.3 Subclasses of GeometryStripArray . 286
  2.5.4 Subclasses of IndexedGeometryArray . 293
  2.5.5 Axis.java is an Example of IndexedGeometryArray . 296
  2.6 Appearance and Attributes . 296
  2.6.1 Appearance NodeComponent . 298
  2.6.2 Sharing NodeComponent Objects . 298
  2.6.3 Attribute Classes . 299
  2.6.4 Example: Back Face Culling . 310
  2.7 Bounds and Scope . 320
  2.7.1 Bounds Node Components . 321
  2.7.2 BoundingLeafa Node . 325
  2.7.3 Scope . 327
  2.8 Hình học nâng cao . 329
  2.8.1 Multiple Geometries in a Single Shape3D . 329
  2.8.2 GeometryArray . 332
  2.8.4 AlternateAppearance . 340
  2.9 Clipping – Cắt xén . 343
  2.9.1 View Defines a Frustum . 343
  2.9.2 Clip Node . 345
  2.9.4 ModelClip Example . 346
  CHƯƠNG 3 . 350
  TẠO NỘI DUNG . 350
  Lập trình đồ họa trên Java 2D và 3D
  3.1 Nội dung chính . 350
  3.1.1 GeometryInfo . 351
  3.2.1 Một ví dụ đơn giản về GeometryInfo . 351
  3.2.2 Sử dụng GeometryInfo . 352
  3.2.3 Một số lớp thông dụng có liên quan đến GeometryInfo . 353
  Loaders . 358
  Một ví dụ đơn giản sử dụng leader. . 359
  Các loader phổ biến . 360
  3.3.3 Giao diện của gói Loader và lớp cơ sở . 361
  Viết một loader . 365
  Công việc của một loader . 365
  Hàm tạo lớp Loader . 366
  Viết một File Loader đơn giản . 368
  Text2D . 379
  3.5.1 Ví dụ Text2D đơn giản . 380
  3.5.2 Lớp Text2D . 380
  Text3D . 382
  Một ví dụ Text3D . 382
  Những lớp liên quan để tạo ra đối tượng Text3D . 384
  Nền không gian đồ họa . 391
  Một ví dụ background . 391
  Lớp Background . 392
  CHƯƠNG 4 . 396
  TƯƠNG TÁC . 396
  4.1 Hành vi: Cơ sở của tương tác và hoạt hình . 397
  4.1.1 Ứng dụng của hành vi . 397
  4.1.2 Tổng quan lớp Behaviour . 399
  4.2 Cơ bản về hành vi . 399
  4.2.1 Viết một lớp Behaviour . 400
  4.2.2 Sử dụng một lớp Behaviour . 405
  4.2.3 Các hàm API trong lớp Behaviour . 409
  4.3 Điều kiện kích hoạt: Cách kích hoạt các hành vi . 412
  4.3.1 Điều kiện kích hoạt . 413
  4.3.2 WakeupCriterion . 414
  4.3.3 Quy định lớp WakeupCriterion . 414
  4.3.4 Thành phần của WakeupCondition . 430
  4.4 Lớp Behaviour tiện ích xử lý bàn phím . 432
  4.4.1 Một ví dụ đơn giản . 433
  4.4.2 Lớp KeyNavigatorBehaviour và KeyNavigator . 435
  4.5 Lớp tiện ích tương tác với chuột . 437
  4.5.1 Sử dụng lớp MouseBehaviour . 437
  4.5.2 Mouse Behaviour Foundation . 442
  4.5.3 Các lớp MouseBehaviour . 444
  4.5.4 Mouse Navigation . 447
  4.6 Picking Object . 450
  4.6.1 Using Picking Utility Classes . 454
  4.6.2 Các hàm API cơ bản trong các lớp Picking . 458
  4.6.3 Các lớp picking . 467
  4.6.4 Các lớp Picking Behavior . 471
  CHƯƠNG 5 . 474
  Lập trình đồ họa trên Java 2D và 3D
  Hoạt Hình . 474
  Animation - Hoạt hình: . 476
  Đối tượng Interpolator và Alpha với hoạt ảnh dựa thời gian . 477
  Alpha . 477
  Sử dụng các đối tượng Interpolator và Alpha: . 480
  Ví dụ sử dụng lớp Alpha và RotationInterpolator: . 480
  Alpha API: . 486
  Các lớp hành vi Interpolator : . 489
  Core Interpolator API: . 504
  Các lớp đối tượng nội suy đường: . 513
  Lớp Billboard : . 522
  Sử dụng đối tượng Billboard . 523
  Chương trình ví dụ sử dụng Billboard . 525
  Giao diện lập trình ứng dụng của Billboard (Billboard API) . 529
  OrientedShape3D . 531
  Giao diện lập trình ứng dụng của OrientedShape3D . 532
  Ví dụ sử dụng OrientedShape3D . 533
  Hoạt ảnh mức chi tiết (Level Of Detail Animations) . 535
  Sử dụng đối tượng DistanceLOD . 536
  Các lỗi thường gặp khi sử dụng LOD . 537
  Ví dụ sử dụng DistanceLOD . 537
  Giao diện lập trình ứng dụng DistanceLOD API . 544
  Morph . 545
  Sử dụng đối tượng Morph . 546
  Ví dụ sử dụng Morph . 547
  Giao diện lập trình ứng dụng Morph API . 553
  Giao diện GeometryUpdater . 554
  Sử dụng GeometryUpdater . 555
  Chương trình ví dụ hệ thống phân tử đài phun nước sử dụng GeometryUpdater
  . 556
  Lời nói đầu

 • Mã sản phẩm:Chuyên đề ADO net

  Trạng thái: Còn hàng

  Có 4 kiểu:
  .net Data Provider for SQL server
  .net Data Provider for OLE DB
  .net Data Provider for ODBC
  .net Data Provider for Oracle
 • Mã sản phẩm:Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C căn bản

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 135 trang.

  Giáo trình hướng dẫn chi tiết từ cơ bản đến nâng cao của ngôn ngữ lập trình C,có code minh họa cho từng bài đồng thời chỉ ra những lỗi thường gặp khi viết mã lập trình,đây là 1 tài liệu rât hay và căn bản mà những bạn bắt đầu học ngôn ngữ này cần tham khảo.

 • Mã sản phẩm:Bài giảng Lập trình mạng với Java

  Trạng thái: Còn hàng

  Nhập , xuất dữ liệu:
  -Sử dụng các luồng nhập xuất trong gói java.io
  -Có hai loại luồng nhập/xuất trong Java:
  Các luồng dữ liệu kiểu byte:
  Xử lý dữ liệu nhập/xuất theo từng byte.
  Hai lớp cơ sở là: InputStream và OutputStream
  Các luồng dữ liệu kiểu ký tự:
  Xử lý dữ liệu theo từng ký tự
  Hai lớp cơ sở là: Reader và Writer

 • Mã sản phẩm:Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C sharp

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 389 trang

  Tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao lập trình C#,tài liệu rất hay và bổ ích

  Mục Lục

  1.Microsoft.NET. 10

  Tình hình trước khi MS.NET ra đời . 10

  Nguồn gốccủa .NET. 12

  Microsoft.NET. 12

  Tổngquan. 12

  Kiến trúc .NETFramework. 13

  Commo nLanguage Runtime. 15

  Thư viện .NET Framework. 16

  Phát triển ứng dụng client. 16

  Biên dịch và MSIL. 17

  Ngônngữ C#. 18

  2.Ngôn ngữ C#. 20

  Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C#.20

  C#là ngôn ngữ đơn giản. 20

  C#là ngôn ngữ hiện đại. 21

  C#là ngôn ngữ hướng đối tượng. 21

  C#là ngôn ngữ mạnh mẽ. 22

  C#là ngôn ngữ ít từ khóa.22

  C#là ngôn ngữ module hóa. 22

  C#sẽ là ngôn ngữ phổ biến. 22

  Ngônngữ C# với ngôn ngữ khác. 23

  Các bước chuẩn bị cho chương trình. 24

  Chương trình C# đơn giản. 25

  Phát triển chương trình minh họa. 31

  Câu hỏi & bài tập. 35

  3.Nền tảng ngônngữ C#. 39

  Kiểu dữ liệu.40

  Kiểu dữ liệu xây dựng sẵn. 41

  Chọn kiểu dữ liệu. 42

  Chuyển đổi kiểu dữ liệu. 43

  Biến và hằng. 44

  Gán giá trị xác định cho biến. 45

  Hằng. 46

  Kiểu liệt kê. 47

   

  2

  Ngôn Ngữ Lập Trình C#

  Kiểu chuỗi ký tự. 50

  Định danh. 50

  Biểu thức. 50

  Khoảng trắng. 51

  Câu lệnh. 51

  Phân nhánh không có điều kiện. 52

  Phân nhánh có điều kiện. 53

  Câu lệnh lặp. 60

  Toán tử. 68

  Namespace. 76

  Các chỉ dẫn biên dịch. 80

  Câu hỏi & bài tập. 82

   

  4.Xây dựnglớp - Đốitượng.87

  Định nghĩa lớp. 88

  Thuộc tính truy cập. 91

  Tham số của phương thức. 92

  Tạo đối tượng. 93

  Bộ khởi dựng.93

  Khởi tạo biến thành viên. 96

  Bộ khởi dựng sao chép. 98

  Từ khóa this. 99

  Sử dụng các thành viên static. 100

  Gọi phương thức static. 101

  Sử dụng bộ khởi dựngstatic. 101

  Sử dụng bộ khởi dựngprivate. 102

  Sử dụng thuộc tính static.102

  Hủy đối tượng. 104

  Truyền tham số. 107

  Nạp chồng phương thức. 112

  Đóng gói dữ liệu với thuộc tính. 116

  Thuộc tính chỉ đọc. 119

  Câu hỏi & bài tập. 121

   

  5.Kế thừa– Đahình. 125

   

  Đặc biệt hóa và tổng quát hóa. 126

  Sự kế thừa. 129

  Thực thi kế thừa. 129

  Gọi phương thức khởi dựngcủa lớp cơ sở.131

  Gọi phương thức của lớp cơ sở. 132

   

  3

  Ngôn Ngữ Lập Trình C#

  Điều khiển truy xuất. 132

  Đa hình. 133

  Kiểu đa hình. 133

  Phương thức đa hình. 133

  Từ khóa new và override. 137

  Lớp trừu tượng. 139

  Gốc của tất cả các lớp- lớp Object. 142

  Boxing và Unboxing dữ liệu. 144

  Boxing dữ liệu ngầm định. 144

  Unboxing phải thực hiện tường minh. 145

  Các lớp lồng nhau. 147

  Câu hỏi & bài tập. 149

   

  6.Nạp chồng toán tử. 153

  Sử dụng từ khóa operator. 153

  Hỗ trợ ngôn ngữ .NET khác. 154

  Sử dụng toán tử. 154

  Toán tử so sánh bằng. 156

  Toán tử chuyển đổi.157

  Câu hỏi & bài tập. 163

   

  7.Cấu trúc. 165

  Định nghĩa mộtcấu trúc. 165

  Tạo cấu trúc.168

  Cấu trúc là một kiểu giá trị. 168

  Gọi bộ khởi dựng mặc định. 169

  Tạo cấu trúc không gọi new. 170

  Câu hỏi & bài tập. 172

   

  8.Thực thi giao diện. 176

  Thực thi giao diện. 177

  Thực thi nhiều giao diện. 180

  Mở rộng giao diện. 181

  Kết hợp các giao diện. 181

  Truycập phương thức giao diện. 187

  Gán đối tượng cho giao diện. 187

  Toán tử is. 188

  Toán tử as. 190

  Giao diện đốilập với trừu tượng. 192

  Thực thi phủ quyết giao diện. 193

  Thực thi giao diện tường minh. 197

   

  4

  Ngôn Ngữ Lập Trình C#

  Lựa chọn thể hiện phương thức giao diện. 200

  Ẩn thành viên. 200

  Câu hỏi & bài tập. 207

  9.Mảng, chỉmục, và tậphợp. 211

  Mảng. 212

  Khai báo mảng. 213

  Giá trị mặcđịnh. 214

  Truy cập các thành phần trong mảng. 214

  Khởi tạo thành phần trong mảng. 216

  Sử dụng từ khóa params.216

  Câu lệnh foreach. 218

  Mảng đa chiều. 220

  Mảng đa chiều cùngkích thước. 220

  Mảng đa chiều có kích thước khác nhau. 224

  Chuyển đổi mảng. 227

  Bộ chỉ mục. 232

  Bộ chỉ mục và phép gán. 236

  Sử dụng kiểu chỉ số khác. 237

  Giao diện tập hợp. 241

  Giao diện IEnumerable. 242

  Giao diện ICollection. 246

  Danh sách mảng. 247

  Thực thi IComparable. 251

  Thực thi IComparer. 254

  Hàng đợi. 259

  Ngăn xếp. 262

  Kiểu từ điển.265

  Hastables. 266

  Giao diện IDictionary.267

  Tập khóa và tập giá trị. 269

  Giao diện IDictionaryEnumerator . 270

  Câu hỏi & bài tập. 271

   

  10.Xử lýchuỗi. 275

  Lớp đối tượng string. 276

  Tạo một chuỗi. 276

  Tạo một chuỗi dùng phương thức ToString. 277

  Thao tác trên chuỗi.278

  Tìm một chuỗi con. 285

  5

  Ngôn Ngữ Lập Trình C#

  Chia chuỗi. 286

  Thao tác trên chuỗi dùng StringBuilder. 288

  Các biểu thức quytắc. 290

  Sử dụng biểu thứ quytắc qua lớp Regex.291

  Sử dụng Regexđể tìm tập hợp. 294

  Sử dụng Regexđể gom nhóm. 295

  Sử dụng CaptureCollection. 298

  Câu hỏi & bài tập. 301

  11.Cơ chếủyquyềnvàsựkiện. 303

  Ủy quyền. 304

  Sửdụngủyquyềnxác nhận phươngthứclúcthực thi. 304

  Ủyquyềntĩnh. 314

  Dùngủyquyềnnhư thuộc tính. 315

  Thiết lập thứtự thihành với mảng ủyquyền . 316

  Multicasting. 320

  Sự kiện. 324

  Cơchế publishing-subscribing.324

  Sựkiện vàủyquyền. 325

  Câu hỏi & bài tập. 333

  12.Cáclớpcơ sở .NET. 335

  Lớpđốitượng trong .NET Framework . 335

  LớpTimer. 337

  Lớpvề thư mụcvàhệ thống. 340

  LớpMath.342

  Lớpthao tác tập tin. 345

  Làmviệc với tập tindữ liệu. 351

  Câu hỏi & bài tập. 362

  13.Xử lýngoại lệ. 364

  Phát sinh và bắt giữ ngoại lệ. 365

  Câu lệnh throw. 365

  Câu lệnh catch. 367

  Câu lệnh finally. 373

  Những đối tượng ngoại lệ. 375

  Tạo riêng các ngoại lệ. 378

  Phát sinh lại ngoại lệ. 381

  Câu hỏi & bài tập. 385

 • Mã sản phẩm:Bài giảng Lập trình hướng đối tượng với C

  Trạng thái: Còn hàng

  Chương 1. Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng OOP 
  Chương 2. Giới thiệu về C++ 
  Chương 3. Lớp và Đối tượng 
  Chương 4. Kế thừa 
  Chương 5. Tính đa hình 
  Chương 6. Khuôn hình

 • Mã sản phẩm:Lập trình MATLAB và ứng dụng

  Trạng thái: Còn hàng

  Lập trình MATLAB và ứng dụng đáp ứng đc những vấn đề hết sức đa dạng

 • Mã sản phẩm:GIÁO TRÌNH JAVA CƠ BẢN

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 205 trang

  Ngôn ngữ lập trình Java ra đời và được các nhà nghiên cứu của công ty Sun Microsystem giới thiệu vào năm 1995. Sau khi ra đời không lâu, ngôn ngữ lập trình này đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến đối với các lập trình viên chuyên nghiệp cũng như các nhà phát triển phần mềm. Gần đây ngôn ngữ lập trình, công nghệ Java đã được đưa vào giảng dạy ở các cơ sở đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp. Một số trường đại học ở Việt Nam dạy môn lập trình Java như một chuyên đề tự chọn cho các sinh viên công nghệ thông tin giai đoạn chuyên nghành

 • Mã sản phẩm:Bài tập lập trình Visual Basic

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 114 trang

  Đây là Bài tập lập trình Visual Basic căn bản, dành cho các bạn quan tâm, yêu thích lập trình. Tài liệu viết khá đầy đủ, dễ đọc.

 • Mã sản phẩm:Giáo Trình C sharp Và Ứng Dụng

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 189 trang

  Sách rất có ích cho người mới bắt đầu học lập trình visual C#,của trường đh huế,hướng dẫn cặn kẽ về ngôn ngữ C# và các ứng dụng,các bạn nên tham khảo

 • Mã sản phẩm:Lập trình C cho 8051 cơ bản

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 119 trang

  Giáo trình tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lập trình C cho 8051,giới thiệu cặn kẽ và chi tiết vi điều kiển,vi xử lý,các hàm,....các bạn nên tham khảo cuốn sách này.

 • Mã sản phẩm:Tài liệu Lập trình Công nghệ Java - Module 1

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu Lập trình Công nghệ Java - Module 1 của Trung tâm tin học KHTN, nội dung gồm các kiểu dữ liệu trong Java, thiết kế giao diện, truy xuất tập tin, mảng cơ sở, đối tượng và sử dụng dịch...

 • Mã sản phẩm:Bài tập Lập trình Công nghệ Java - Module 1

  Trạng thái: Còn hàng

  Bài tập Lập trình Công nghệ Java - Module 1 của Trung tâm tin học KHTN, gồm các bài tập về các kiểu dữ liệu, thiết kế giao diện, truy xuất tập tin, mảng cơ sở, đối tượng và sử dụng dịch vụ.

 • Mã sản phẩm:Tài liệu C sharp kế thừa-đa hình Đh khoa học tự nhiên

  Trạng thái: Còn hàng

  Slice bài giảng về lập trình C# kế thừa,đa hình

 • Mã sản phẩm:Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C

  Trạng thái: Còn hàng

  Một số bài tập và lời giải sưu tầm ngôn ngữ lập trình C

 • Mã sản phẩm:Bài tập C và C++ ( có lời giải)

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm196 trang

  Tài liệu tổng hợp các bài tập cơ bản đến nâng cao về lập trình C C++,hướng dẫn code cụ thể chi tiết giúp các bạn củng cố khả năng lập trình của mình.

 • Mã sản phẩm:NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH FORTRAN 90

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 246 trang

  Từ những phiên bản đầu tiên với nhiều hạn chế cho đến nay Fortran luôn là một trong những ngôn ngữ thông dụng rất được ưa chuộng trong lập trình giải các bài toán khoa học kỹthuật. Với nhiều thếmạnh vượt trội so với các ngôn ngữ lập trình khác, Fortran thường được ứng dụng để giải các bài toán lớn, đòi hỏi phải xửlý tính toán nhiều, nhất là tính toán song song.

  Tài liệu này cung cấp các kiến thức tương đối đầy đủ về lập trình FORTRAN,có lý thuyết và bài tập minh họa có hướng dẫn giải,các bạn tham khảo thử nhé.

 • Mã sản phẩm:cơ chế Delegate Event trong c sharp

  Trạng thái: Còn hàng

 • Mã sản phẩm:Tìm hiểu ngôn ngữ c sharp và viết 1 ứng dụng minh họa

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 281 trang

  Tài liệu của trường đại học khoa học tự nhiên tp hcm,khoa công nghệ phần mềm,cung cấp các kiến thức về lập trình C# chi tiết và khá đầy đủ,gồm lý thuyết và bài tập có hướng dẫn giải.

 • Mã sản phẩm:Giáo trình nhập môn công nghệ phần mềm

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 174 trang

  Tài liệu của trường đh khoa học tự nhiên,giáo trình nhập môn môn công nghệ phần mềm,tổng quan các kiến thức cần nhớ từ cơ bản đến nâng cao cũng như đi sâu vào phần mềm,có demo hình ảnh giúp các bạn sinh viên dễ hiểu bài.

 • Mã sản phẩm:Phương pháp PCA

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu nói về phương pháp nhận diện khuôn mặt sử dụng PCA. Chúc các bạn luôn vui!!!

   

Scroll