HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CHO NGƯỜI MẤT GỐC


TẢI VỀ

Tài liệu gồm 44 trang.

Chia sẽ các kiến thức nền tảng đến nâng cao về hình học không gian 10+11+12,rất hữu ích cho các học sinh mất gốc về hình học không gian.Tài liệu có bài tập và hướng dẫn giải từng bài cụ thể chi tiết.

Đăng ký thành viên tại mạng xã hội học tập Vnmember.com để nhận ngay kho tài liệu hơn 800 cuốn CASIO và giải nhanh trắc nghiệm toán lý hóa cực chất,mọi thứ đều free, chỉ có tại Vnmember.com
Scroll