10 đề hóa 8 điểm


Tài liệu gồm 305 trang.

Tuyển tập 10 đề hóa có đáp án và hướng dẫn giải cụ thể,tập trung có trong tâm các dạng bài toán thường gặp trong đề thi đh.

Các em làm hết cuốn này chắc hẵn nắm trong tay 8 điềm .

 

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll