Giải nhanh trắc nghiệm Vật lý bằng Casio


Tài liệu gồm 26 trang cả bìa.

Hướng dẫn giải bài tập vật lý bằng máy tính casio cực chất,các kỹ năng giải nhanh vật lý, tài liệu tuy không quá nhiều nhưng lượng kiến thức có thể giúp các em giải quyết được khá nhiều dạng toán bài tập khá hữu ích.

 

 

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll