80 ĐỀ NẮM CHẮN 7 ĐIỂM MÔN LÍ CÓ ĐÁP ÁN


Tài liệu gồm 227 trang.

Chia sẽ 80 đề thi thử môn lý với kiến thức nền tảng, được sưu tập từ nhiều đề vs nội dung tương đương đề thi thật,có hướng dẫn giải cụ thể.

 

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll