Tuyển tập 350 câu hỏi trắc nghiệm toán


Tài liệu gồm 63 trang .
Tuyển tập hơn 350 bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 chuyên đề nguyên hàm là tài liệu gồm có 350 bài tạp trắc nghiệm về nguyên hàm. Kiến thức như: nguyên hàm của hàm bậc 3, hàm bậc 4, hàm phân thức..

 

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll