Bài giảng Phương pháp sinh và thuật toán quay lui


Tài liệu trên Hoctot123.com là những tài liệu được tuyển chọn kỹ càng từ các thầy cô giáo có chuyên môn cao nhằm giúp các em học sinh sinh viên có nguồn tài liệu trọng tâm và đi sâu chuyên ngành, tránh lang man trong khi có quá nhiều đầu sách ngoài thị trường nhưng chất lượng kém. Xem thêm
DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bài tập
Tạo tập tin văn bản có tên Tapcon.in chứa nội dung : 10 4
Ý nghĩa: số đầu: số phần tử của tập, số kế tiếp là số phần tử của tập con.
Dùng kỹ thuật sinh, viết chương trình ghi các tập con của tập này lên file Tapcon.out