Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm toán lý hóa sinh ôn thi đh
 • Phương pháp giải nhanh hóa học

  Mã sản phẩm:Phương pháp giải nhanh hóa học

  Trạng thái: Còn hàng

  Phương pháp giải nhanh hóa học

 • Một số phương pháp tách chất hữu cơ môn hoá

  Mã sản phẩm:Một số phương pháp tách chất hữu cơ môn hoá

  Trạng thái: Còn hàng

  Một số phương pháp tách chất hữu cơ môn hoá

 • Chuyên đề este lipit hóa học 12

  Mã sản phẩm:Chuyên đề este lipit hóa học 12

  Trạng thái: Còn hàng

  Chuyên đề este lipit hóa học 12,tài liệu gồm 31 trang

 • Các công thức giải nhanh bài tập hóa học

  Mã sản phẩm:Các công thức giải nhanh bài tập hóa học

  Trạng thái: Còn hàng

  CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH BTTN HOÁ

 • Chuyên đề kim loại kiềm thổ và nhôm

  Mã sản phẩm:Chuyên đề kim loại kiềm thổ và nhôm

  Trạng thái: Còn hàng

  Chuyên đề kim loại kiềm thổ và nhôm,tài liệu gồm 31 trang cả bìa

 • Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ Nguyễn Minh Tuấn

  Mã sản phẩm:Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ Nguyễn Minh Tuấn

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 109 trang

  Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ của thầy NGUYỄN MINH TUẤN,có đáp án ở cuối trang

 • 19 cách giải khác nhau cho 1 bài toán về bất đẳng thức

  Mã sản phẩm:19 cách giải khác nhau cho 1 bài toán về bất đẳng thức

  Trạng thái: Còn hàng

  19 cách giải khác nhau cho 1 bài toán về bất đẳng thức

   

   

 • Sinh học đại cương ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

  Mã sản phẩm:Sinh học đại cương ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

  Trạng thái: Còn hàng

  Sinh học đại cương ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015,tài liệu gồm 24 trang

 • Khóa luyện thi đại học môn toán

  Mã sản phẩm:Khóa luyện thi đại học môn toán

  Trạng thái: Còn hàng


  Tài liệu gồm 34 trang,rất hay và bổ ích cho các bạn ôn thi đại học nhé,tài liệu của thầy ĐẶNG VIẾT HÙNG

   

   

 • Công thức giải nhanh phóng xạ hạt nhân

  Mã sản phẩm:Công thức giải nhanh phóng xạ hạt nhân

  Trạng thái: Còn hàng

  Công thức giải nhanh phóng xạ hạt nhân

   

 • Ôn thi đh phần hữu cơ

  Mã sản phẩm:Ôn thi đh phần hữu cơ

  Trạng thái: Còn hàng

  ÔN THI ĐẠI HỌC PHẦN HỮU CƠ,gồm 72 trang
 • Các dạng bài tập về axit cacboxit

  Mã sản phẩm:Các dạng bài tập về axit cacboxit

  Trạng thái: Còn hàng

  Các dạng bài tập về axit cacboxit,tài liệu gồm 52 trang

 • Nhận biết các hóa chất hóa học

  Mã sản phẩm:Nhận biết các hóa chất hóa học

  Trạng thái: Còn hàng

  Nhận biết các hóa chất hóa học,phần lý thuyết quan trọng để bạn làm đề thi đại học

 • Tổng hợp các phương pháp giải nhanh hóa học hay

  Mã sản phẩm:Tổng hợp các phương pháp giải nhanh hóa học hay

  Trạng thái: Còn hàng

  Tổng hợp các phương pháp giải nhanh hóa học hay

 • Công thức giải nhanh hóa học

  Mã sản phẩm:Công thức giải nhanh hóa học

  Trạng thái: Còn hàng

  Công thức nhanh hóa học theo kinh nghiệm
 • LẬP CÔNG THỨC PHÂN tử các hợp CHẤT hữu cơ

  Mã sản phẩm:LẬP CÔNG THỨC PHÂN tử các hợp CHẤT hữu cơ

  Trạng thái: Còn hàng

  LẬP CÔNG THỨC PHÂN tử các hợp CHẤT hữu cơ

 • Phương pháp xác định CTCT của hợp chất hữu cơ

  Mã sản phẩm:Phương pháp xác định CTCT của hợp chất hữu cơ

  Trạng thái: Còn hàng

  Phương pháp xác định CTCT của hợp chất hữu cơ

 • Ứng dụng phương pháp bảo toàn electron trong giải toán hóa học

  Mã sản phẩm:Ứng dụng phương pháp bảo toàn electron trong giải toán hóa học

  Trạng thái: Còn hàng

  Ứng dụng phương pháp bảo toàn electron trong giải toán hóa học

 • Công thức và phương trình hóa học cơ bản

  Mã sản phẩm:Công thức và phương trình hóa học cơ bản

  Trạng thái: Còn hàng

  Công thức và phương trình hóa học cơ bản

 • Vận dụng phương pháp bảo toàn điện tích trong giải toán hóa học

  Mã sản phẩm:Vận dụng phương pháp bảo toàn điện tích trong giải toán hóa học

  Trạng thái: Còn hàng

  Vận dụng phương pháp bảo toàn điện tích trong giải toán hóa học

 • TÀI LIỆU ÔN THI CẤP TỐC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ

  Mã sản phẩm:TÀI LIỆU ÔN THI CẤP TỐC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ

  Trạng thái: Còn hàng

  TÀI LIỆU ÔN THI CẤP TỐC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ,tài liệu gồm 26 trang cả bìa

 • Phương pháp bài tập kim loại tác dụng với ion gốc axit

  Mã sản phẩm:Phương pháp bài tập kim loại tác dụng với ion gốc axit

  Trạng thái: Còn hàng

  phương pháp bài tập kim loại tác dụng với ion gốc axit
 • Công thức cần nhớ trong hóa vô cơ

  Mã sản phẩm:Công thức cần nhớ trong hóa vô cơ

  Trạng thái: Còn hàng

  Công thức cần nhớ trong hóa vô cơ

 • Bài tập hay về nhóm halogen

  Mã sản phẩm:Bài tập hay về nhóm halogen

  Trạng thái: Còn hàng

  Bài tập hay về nhóm halogen

 • Chuyên đề và bài tập luyện thi đại học hóa học - đề ôn tổng hợp

  Mã sản phẩm:Chuyên đề và bài tập luyện thi đại học hóa học - đề ôn tổng hợp

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 181 trang

  Chuyên đề  gồm lý thuyết và bài tập luyện thi đại học hóa học - đề ôn tổng hợp,có đáp án ở cuối trang

 • KIT1 luyện thi đại học môn hóa thầy vũ khắc ngọc

  Mã sản phẩm:KIT1 luyện thi đại học môn hóa thầy vũ khắc ngọc

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 61 trang

  KIT1 luyện thi đại học môn hóa thầy vũ khắc ngọc,tài liệu gồm các bài tập hóa học rất hay và bổ ích

 • 7 đề trắc nghiệm môn hóa có lời giải chi tiết

  Mã sản phẩm:7 đề trắc nghiệm môn hóa có lời giải chi tiết

  Trạng thái: Còn hàng

  7 đề trắc nghiệm môn hóa có lời giải chi tiết

 • Phương pháp giải bài tập điện phân

  Mã sản phẩm:Phương pháp giải bài tập điện phân

  Trạng thái: Còn hàng

  phương pháp giải bài tập điện phân

 • Chuỗi Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

  Mã sản phẩm:Chuỗi Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 51 trang

  Tổng hợp các chuỗi Phương Trình Phản Ứng Hóa Học của lớp 10-11-12,là 1 cẩm nang phương trình các bạn nên tham khảo

 • MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

  Mã sản phẩm:MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

  Trạng thái: Còn hàng

  MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

 • Vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học

  Mã sản phẩm:Vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học

  Trạng thái: Còn hàng

  Vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học

 • Tài liệu Phản ứng oxi hóa khử

  Mã sản phẩm:Tài liệu Phản ứng oxi hóa khử

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu Phản ứng oxi hóa khử

 • Chuyên đề 1 cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Mã sản phẩm:Chuyên đề 1 cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Trạng thái: Còn hàng

  Chuyên đề 1 cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • 678 câu trắc nghiệm hóa có đáp án dùng phân loại học sinh

  Mã sản phẩm:678 câu trắc nghiệm hóa có đáp án dùng phân loại học sinh

  Trạng thái: Còn hàng

  678 câu trắc nghiệm hóa có đáp án dùng phân loại học sinh

 • Phương pháp giải nhanh bài toán kim loại tác dụng với oxi

  Mã sản phẩm:Phương pháp giải nhanh bài toán kim loại tác dụng với oxi

  Trạng thái: Còn hàng

  phương pháp giải nhanh bài toán kim loại tác dụng với oxi

 • Tổng hợp 16 phương pháp giải nhanh trắc nhiệm hóa học kèm câu hỏi và

  Mã sản phẩm:Tổng hợp 16 phương pháp giải nhanh trắc nhiệm hóa học kèm câu hỏi và hướng dẫn

  Trạng thái: Còn hàng

  Tổng hợp toàn bộ các phương pháp giải nhanh hóa học,gồm 16 phương pháp tất cả,mỗi phương pháp có lý thuyết và bài tập,hướng dẫn giải và có đáp án chi tiết.

  Nội dung sách 16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC gồm

  Phương pháp bảo toàn khối lượng

  Phương pháp bảo toàn nguyên tố

  Phương pháp tăng giảm khối lượng

  Phương pháp bảo toàn điện tích

  Phương pháp bảo toàn electron

  Phương pháp trung bình

  Phương pháp quy đổi

  Phương pháp đường chéo

  Phương pháp hệ số

  Phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn

  Khảo sát đồ thị

  Phương pháp khảo sát tỷ lệ số mol CO2 và H2O

  Phương pháp chia hỗn hợp thành hai phần không đều nhau

  Phương pháp mối quan hệ giữa các đại lượng

  Phương pháp chọn đại lượng thích hợp

  Phương pháp sử dụng công thức kinh nghiệm

 • Cách suy luận để giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học

  Mã sản phẩm:Cách suy luận để giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học

  Trạng thái: Còn hàng

  CÁCH SUY LUẬN ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM,tài liệu gồm 7 trang
 • Các dạng bài tập về kim loại kiềm thổ

  Mã sản phẩm:Các dạng bài tập về kim loại kiềm thổ

  Trạng thái: Còn hàng

  các dạng bài tập về kim loại kiềm thổ,tài liệu gồm 29 trang rất hay và bổ ích

 • 17 dạng bài toán hóa học luyện thi đại học

  Mã sản phẩm:17 dạng bài toán hóa học luyện thi đại học

  Trạng thái: Còn hàng

  17 dạng bài toán hóa học luyện thi đại học

 • Tổng hợp kiến thức đại cương kim loại

  Mã sản phẩm:Tổng hợp kiến thức đại cương kim loại

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 85 trang

  Tài liệu chuyên đề ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (TỔNG hợp),gồm lý thuyết và bài tập rất hay,có hướng dẫn giải cụ thể,sát chương trình lớp 11-12

Trang:
Scroll