Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Lập trình ứng dụng-Hoctot123.com
 • Mô hình hóa xử lý

  Mã sản phẩm:Mô hình hóa xử lý

  Trạng thái: Còn hàng

  PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔ HÌNH HÓA XỬ LÝ

 • Windows Form

  Mã sản phẩm:Windows Form

  Trạng thái: Còn hàng

  Windows Form Graphical User Interface (GUI) .Event Driven Programming .Ứng dụng Windows Form dùng C# .Khuôn mẫu của ứng dụng Windows Form chuẩn .Cách tạo ứng dụng Windows Form trong VS 2005 .Tạo ứng dụng Form .Chỉnh sửa form .Thêm component vào form .Viết phần xử lý cơ

 • Lập trình java- lập trình client serve

  Mã sản phẩm:Lập trình java- lập trình client serve

  Trạng thái: Còn hàng

  LẬP TRÌNH JAVA - LẬP TRÌNH CLIENT/SERVER Giao tiếp trên Internet Dịch vụ Server và khái niệm cổng Giao tiếp Client/Server và Socket Các lớp cần thiết của gói thư viện java.net Sử dụng TCP Socket Xây dựng chương trình ở Client Xây dựng chương trình ở Server

 • Lập trình từ cơ bản đến nâng cao môn Hướng đối tượng C sharp

  Mã sản phẩm:Lập trình từ cơ bản đến nâng cao môn Hướng đối tượng C sharp

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu hướng dẫn từ vỡ lòng đến nâng cao cho các bạn tập làm quen với Lập trình HTĐ C#

 • Những kiến thức cơ bản nhất về SQL

  Mã sản phẩm:Những kiến thức cơ bản nhất về SQL

  Trạng thái: Còn hàng

  Những kiến thức cơ bản nhất về SQL

 • Bài giảng lập trình JAVA

  Mã sản phẩm:Bài giảng lập trình JAVA

  Trạng thái: Còn hàng

  GIÁO TRÌNH MÔN HỌC LẬP TRÌNH WINDOWS VỚI VC/MFC

 • Danh sách liên kết-link list C cộng cộng

  Mã sản phẩm:Danh sách liên kết-link list C cộng cộng

  Trạng thái: Còn hàng

  Các hình thức tổ chức danh sách Các loại danh sách liên kết Thao tác trên DSLK đơn Các ứng dụng của DSLK đơn

 • Các bài tập Microsoft NET

  Mã sản phẩm:Các bài tập Microsoft NET

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 171 trang

  Bài 1 Microsoft .NET Framework ,

  Bài 2 Visual Studio.NET ,

  Bài 3 Những khác biệt giữa VB.NET với VB6 ,

  Bài 4 Những chức năng Đối tượng mới của VB.NET (phần 1) ,

  Bài 5 Những chức năng Đối tượng mới của VB.NET (phần 2) ,

  Bài 6 Những chức năng Đối tượng mới của VB.NET (phần 3) ,

  Bài 7 Những chức năng Đối tượng mới của VB.NET (phần 4) ,

  Bài 8 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ vủa VB.NET (phần 1) ,

  Bài 9 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ vủa VB.NET (phần 2) ,

  Bài 10 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ vủa VB.NET (phần 3) ,

  Bài 11 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ vủa VB.NET (phần 4) ,

  Bài 12 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ vủa VB.NET (phần 5).

 • Giáo trình Lập trình C sharp và NET framework

  Mã sản phẩm:Giáo trình Lập trình C sharp và NET framework

  Trạng thái: Còn hàng

  Bài 1 C Sharp và kiến trúc .NET .C# cơ bản , Bài 2: Lập trình hướng đối tượng trong C# , Bài 3: Lập trình nâng cao trong C#, Bài 4: Các lớp cơ bản trong C# , Bài 5: Windows Application , Bài 6: Truy cập dữ liệu với .NET , Bài 7: Điều khiển XML , Bài 8: Tập tin và Registry , Bài 9: Hướng dẫn bài tập lớn.

 • Tài liệu lập trình Java Swing

  Mã sản phẩm:Tài liệu lập trình Java Swing

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm các phần kiến thức liên quan đến lập trình Java Swing. Gồm các nội dung về : layout, message....

 • Bài tập Window Form

  Mã sản phẩm:Bài tập Window Form

  Trạng thái: Còn hàng

  Gồm các bài: 1. Viết chương trình tính đạo hàm dơn thức: P(x)=ax mũ n 2. Viết chương trìn giài phương trình bậc 2 3. Các chủ đề ADO.NET

 • Bài giảng Lập trình Mạng với C sharp

  Mã sản phẩm:Bài giảng Lập trình Mạng với C sharp

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 172 trang

  Chương 1: các kiến thức cơ bản về mạng máy tính

  chương 2: lập trình mạng trong .NET Framework

  chương 3: xây dựng ứng dụng mạng

  chương 4: xây dựng ứng dụng nhiều lớp

  ....................

 • Bài giảng môn Lập trình Giao diện

  Mã sản phẩm:Bài giảng môn Lập trình Giao diện

  Trạng thái: Còn hàng

  Slide bài giảng môn Lập trình Giao diện của trường Đại học Mở Tp.HCM, giới thiệu ngôn ngữ lập trình C# trên windows form và framework .NET

 • Bài tập C và C cộng cộng

  Mã sản phẩm:Bài tập C và C cộng cộng

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 196 trang

  Tổng hợp các bài tập C và C++ có lời giải,từ cơ bản đến nâng cao

 • Từ khóa trong hướng đối tượng C

  Mã sản phẩm:Từ khóa trong hướng đối tượng C

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu tổng hợp các từ khóa và giải thích ý nghĩa của chúng trong lập trình hướng đối tượng trong Java. Làm cho bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về các từ khóa...

 • Lập trình C sharp căn bản

  Mã sản phẩm:Lập trình C sharp căn bản

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 389 trang

  Tổng hợp đầy đủ và chi tiết về ngôn ngữ lập trình C#,từ cơ bản đến nâng cao,có ví dụ và hình ảnh demo để người đọc dễ hiểu,là 1 trong những cuốn C# hấp dẫn người đọc nhất hiện nay.

 • Tài liệu hướng dẫn tự học Visual Studio2010

  Mã sản phẩm:Tài liệu hướng dẫn tự học Visual Studio2010

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu đầy đủ về Môn Lập trình windows sử dụng Visual Studio 2010

 • Lập trình java từ cơ bản đến nâng cao

  Mã sản phẩm:Lập trình java từ cơ bản đến nâng cao

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài này giúp các bạn mới làm quen với lập trình java có cái nhìn rất cơ bản, hiểu nhanh chóng và có thể tự lập trình được ngay. Bên cạnh còn có phần nâng cao bao gồm các hàm và thư viện giúp các bạn có nền java cơ bản sẽ được nâng cao hiểu biết về java

 • Lập trình hướng đối tượng

  Mã sản phẩm:Lập trình hướng đối tượng

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 173 trang

  Tài liệu lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao về ngôn ngữ java,có hình ảnh và ví dụ minh họa

 • Bài giảng công nghệ phần mềm

  Mã sản phẩm:Bài giảng công nghệ phần mềm

  Trạng thái: Còn hàng

  Bài giảng cung các kiển thức: Khái niệm công nghệ phần mềm, Các mô hình phát triển phần mềm, Các hoạt ñộng phát triển phần mềm, Các kỹ thuật và phương pháp cơ bản trong phát triển phần mềm. Áp dụng công nghệ phần mềm trong phát triển phần mềm

 • Các giải pháp lập trình C sharp

  Mã sản phẩm:Các giải pháp lập trình C sharp

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 706 trang

  Khảo sát chiều rộng của thư viện lớp .NET Framework và cung cấp giải pháp cụ thể cho các vấn đề thường gặp. Mỗi giải pháp được trình bày theo dạng “vấn đề/giải pháp” một cách ngắn gọn và kèm theo là các ví dụ mẫu.Đây là 1 cuốn sách rất hay về lập trình C#,các bạn tham khảo thử nhé

 • Lập trình C nâng cao

  Mã sản phẩm:Lập trình C nâng cao

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 243 trang

  Gồm 14 chương về các vấn đề nâng cao trong lập trình C như: con trỏ, bàm phím, cursor, truy xuất bộ nhớ, đồ họa, các bài toán vi phân, nội suy, hàm số ,.....

 • Bài Giảng-Kỹ Thuật Lập Trình cho sinh viên năm 2

  Mã sản phẩm:Bài Giảng-Kỹ Thuật Lập Trình cho sinh viên năm 2

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 134 trang

  Bài Giảng Kỹ Thuật lập trình ngành CNTT cho các bạn đang học năm 2

 • Giáo trình phương pháp lập trình

  Mã sản phẩm:Giáo trình phương pháp lập trình

  Trạng thái: Còn hàng

  Slide bài giảng Phương pháp lập trình cho ta một cái nhìn tổng quan về lập trình; gồm 6 chương (lập trình hàm, cấu trúc, hướng đối tượng, lập trình trong F#...). Tài liệu có thể dùng để tham khảo, tính dễ hiểu gồm lí thuyết, ví dụ minh hoạ bằng các ngôn ngữ khác nhau tương ứng với từng phương pháp lập trình.

 • Bài giảng môn Công nghệ phần mềm

  Mã sản phẩm:Bài giảng môn Công nghệ phần mềm

  Trạng thái: Còn hàng

  Bài giảng kĩ nghệ phần mềm là bài giảng tham khảo cho học phần nhập môn công nghệ phần mềm. Bài giảng gồm 6 chương :

  1. Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm
  2. Phân tích và đặc tả yêu cầu
  3. Thiết kề phần mềm
  4. Lập trình
  5. Xác minh và thẩm định
  6. Quản lí dự án phát triển phần mềm
 • Xử lý ngoại lệ trong Java

  Mã sản phẩm:Xử lý ngoại lệ trong Java

  Trạng thái: Còn hàng

  Khái niệm về xử lý ngoại lệ (exception handling) Ném và bắt ngoại lệ Khai báo ngoại lệ Ném lại ngoại lệ Định nghĩa ngoại lệ mới Xử lý ngoại lệ trong constructor.

 • Kế thừa và đa hình trong Java

  Mã sản phẩm:Kế thừa và đa hình trong Java

  Trạng thái: Còn hàng

  Polymorphism: nhiều hình thức, nhiều kiểu tồn tại Đa hình trong lập trình đa hình hàm: hàm trùng tên, phân biệt bởi danh sách tham số đa hình đối tượng nhìn nhận đối tượng theo nhiều kiểu khác nhau các đối tượng khác nhau giải nghĩa thông điệp theo cách thức khác nhau Nguyễn Việt Hà Kế thừa và đa hình 4. 

 • Slice tìm hiểu thêm về Java

  Mã sản phẩm:Slice tìm hiểu thêm về Java

  Trạng thái: Còn hàng

  Dữ liệu kiểu nguyên thủy và đối tượng, Tham chiếu, Giải phóng bộ nhớ Gói và kiểm soát truy cập Kiểu hợp thành (composition) Vào ra với luồng dữ liệu chuẩn.

 • Lớp và đối tượng trong Java

  Mã sản phẩm:Lớp và đối tượng trong Java

  Trạng thái: Còn hàng

  Java được khởi đầu bởi James Gosling năm 1991 tại Sun Microsystems. Phiên bản java đầu tiên ra đời cũng vào năm này. Mục đích ra đời của java là Sun muốn xây dựng một ngôn ngữ lập trình có thể tương thích với nhiều loại máy khác nhau ...

 • Ngôn ngữ lập trình Java

  Mã sản phẩm:Ngôn ngữ lập trình Java

  Trạng thái: Còn hàng

  Nội dung giáo trình tập trung vào những kiến thức căn bản nhất của lập trình Java  giúp người  đọc bước đầu tiếp cận dễ dàng với công nghệ mới này như: biến, hằng, toán tử, cấu trúc điều khiển, LT hướng đối tượng, thiết kế giao diện, luồng và tập tin, lập trình CSDL..

   

 • Các thuật toán tìm kiếm

  Mã sản phẩm:Các thuật toán tìm kiếm

  Trạng thái: Còn hàng

  Ý tưởng :Lần lượt so sánh X với từng phần tử trong A cho đến khi tìm thấy hay hết phần tử trong mảng.

   

 • Tài liệu về ASP Net Mvc framework

  Mã sản phẩm:Tài liệu về ASP Net Mvc framework

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên, kỹ thuật viên chuyên ngành lập trình cho máy tính - Tổng quan về ASP.NET MVC Framework

 • Lập trình C từ cơ bản đến nâng cao

  Mã sản phẩm:Lập trình C từ cơ bản đến nâng cao

  Trạng thái: Còn hàng

  Chương này giới thiệu những phần cơ bản của một chương trình C++. Chúng ta sử dụng những ví dụ đơn giản để trình bày cấu trúc các chương trình C++ và cách thức biên dịch chúng. Các khái niệm cơ bản như là hằng, biến, và việc lưu trữ chúng trong bộ nhớ cũng sẽ được thảo luận trong chương này. Sau đây là một đặc tả sơ bộ về khái niệm lập trình.

 • Nền tảng và lập trình hướng đối tượng với C sharp bằng tiếng Việt

  Mã sản phẩm:Nền tảng và lập trình hướng đối tượng với C sharp bằng tiếng Việt

  Trạng thái: Còn hàng

  Microsoft .Net, Ngôn ngữ C#, nền tảng ngôn ngữ C#, Xây dựng Lớp - Đối tượng, ...

   

 • Lập trình Java cơ bản OOP trong Java

  Mã sản phẩm:Lập trình Java cơ bản OOP trong Java

  Trạng thái: Còn hàng

  Lập trình hướng đối tượng-OOP • Lớp và đối tượng • Dữ liệu và các thao tác trên dữ liệu được kết hợp trong cùng một đối tượng (object) • Lớp (class) định nghĩa các tính chất của một tập hợp các đối tượng cùng kiểu • Đối tượng là các thể hiện (instances) của lớp

   

 • Lập trình trên môi trường windows Ado Net

  Mã sản phẩm:Lập trình trên môi trường windows Ado Net

  Trạng thái: Còn hàng

  LẬP TRÌNH TRÊN MÔI TRƯỜNG WINDOWS ADO.NET: Connected model và DisConnected model

   

 • Bài giảng tóm tắt Hệ điều hành

  Mã sản phẩm:Bài giảng tóm tắt Hệ điều hành

  Trạng thái: Còn hàng

  Bài giảng tóm tắt Hệ điều hành cung cấp kiến thức cho SV ngành CNTT về hệ điều hành.

Scroll