Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Vật lý-Hoctot123.com
 • Mã sản phẩm:Thủ thuật Giải nhanh Bài tập Trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng

  Trạng thái: Còn hàng

  Thủ thuật Giải nhanh Bài tập Trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng (Vật lý 12) của thầy Hoàng Hữu Hùng, Hà Tĩnh.
  - Dựa vào các định luật quang điện. 
  - Dựa vào các hằng số đã biết.
  - Dựa vào các đơn vị quen thuộc dạng bài tập trong các đề thi. 
  - Dùng phương pháp toán học để xây dựng hằng số mới. 
  - Dùng các phép biến đổi tương tự và hoán vị chúng.

 • Mã sản phẩm:Cẩm nang ôn luyện thi đh môn lý -Nguyễn Anh Vinh p1

  Trạng thái: Còn hàng

  Cẩm nang ôn luyện thi Đại học, Cao đẳng môn Vật Lý (Tập 1) – Nguyễn Anh Vinh

 • Mã sản phẩm:Cẩm nang ôn luyện thi đh môn lý -Nguyễn Anh Vinh p2

  Trạng thái: Còn hàng

  Cẩm nang ôn luyện thi Đại học, Cao đẳng môn Vật Lý (Tập 2) – Nguyễn Anh Vinh

   

   

 • Mã sản phẩm:Phương pháp giải trắc nghiệm bài tập vật lý theo chủ đề tâp 1-Trần Trọng Hưng

  Trạng thái: Còn hàng

  Phương pháp giải trắc nghiệm bài tập Vật lý theo chủ đề (Tập 1) – Trần Trọng Hưng

   

 • Mã sản phẩm:Phương pháp giải trắc nghiệm bài tập vật lý theo chủ đề tâp 2-Trần Trọng Hưng

  Trạng thái: Còn hàng

  Phương pháp giải trắc nghiệm bài tập Vật lý theo chủ đề (Tập 2) – Trần Trọng Hưng

 • Mã sản phẩm:Phương pháp giải trắc nghiệm bài tập vật lý theo chủ đề tâp 3-Trần Trọng Hưng

  Trạng thái: Còn hàng

  Phương pháp giải trắc nghiệm bài tập Vật lý theo chủ đề (Tập 3)

   

   

 • Mã sản phẩm:Các chủ đề cơ bản ôn thi đh môn vật lý-Hoàng Khanh

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 114 trang

  Gồm các chủ đề cơ bản ôn thi vào Đại học, Cao đẳng môn Vật Lý – Hoàng Khanh,các bài tập cũng như lý thuyết,có hướng dẫn cụ thể,tổng hợp các công thức tính nhanh bài tập trắc nghiêm theo từng chủ đề

Scroll