Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Vật lý-Hoctot123.com
 • Sổ tay vật lý 12 cơ bản và nâng cao

  Mã sản phẩm:Sổ tay vật lý 12 cơ bản và nâng cao

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 49 trang

  Gồm tổng hợp các lý thuyết và bài tập,các dạng bài tập và phương pháp giải theo từng chương

  Mục lục
  Trang
  Hướng dẫn chuẩn bị thi và thi trắc nghiệm môn vật lý 3
  CHƯƠNG I: dao động cơ 5
  CHƯƠNG II: sóng cơ học và sóng âm 15
  CHƯƠNG III: dòng điện xoay chiều 19
  CHƯƠNG IV: dao động và sóng điện từ 26
  CHƯƠNG V: sóng ánh sáng 29
  CHƯƠNG VI: lượng tử ánh sáng 33
  CHƯƠNG VII: vật lý hạt nhân 37
  CHƯƠNG VIII: từ vi mô đến vĩ mô 42
  Cấu trúc đề thi TNTHPT và TSĐH 47

 • Tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập Vật lý

  Mã sản phẩm:Tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập Vật lý

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 99 trang cả bìa

  Tóm tắt gần như tất cả lý thuyết 12 và các dạng bài tập Vật lý cũng như bài tập,tài liệu gồm 99 trang cả bìa

 • Tuyển tập những phương pháp giải nhanh các dạng bài tập dòng điện xoa

  Mã sản phẩm:Tuyển tập những phương pháp giải nhanh các dạng bài tập dòng điện xoay chiều theo giản đồ vecto

  Trạng thái: Còn hàng

  Bài 2: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện
  mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rấtlớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là...

 • Mạch dao động điện từ - Năng lượng của mạch dao động

  Mã sản phẩm:Mạch dao động điện từ - Năng lượng của mạch dao động

  Trạng thái: Còn hàng

  Mạch dao động điện từ - Năng lượng của mạch dao động

 • Hướng dẫn lời giải đáp án Câu hỏi và bài tập trong chương I SGK Vật

  Mã sản phẩm:Hướng dẫn lời giải đáp án Câu hỏi và bài tập trong chương I SGK Vật lý 12

  Trạng thái: Còn hàng

  Hướng dẫn, lời giải, đáp án Câu hỏi và bài tập trong chương I SGK Vật lý 12

 • Một số phương pháp giải bài toán mạch cầu điện trở

  Mã sản phẩm:Một số phương pháp giải bài toán mạch cầu điện trở

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 1 số phương pháp giải bài toán mạch cầu điện trở

 • Phương pháp giải bài tập phóng xạ

  Mã sản phẩm:Phương pháp giải bài tập phóng xạ

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm lý thuyết và các phương pháp giải nhanh bài tập phóng xa,rất hay

 • Phương pháp giải nhanh sóng điện từ

  Mã sản phẩm:Phương pháp giải nhanh sóng điện từ

  Trạng thái: Còn hàng

  Chương sóng điện từ,phương pháp giải nhanh sóng điện từ,gồm 25 trang,lý thuyết và bài tập có đáp án

 • Ngân hàng 480 bài tập trắc nghiệm lý 12

  Mã sản phẩm:Ngân hàng 480 bài tập trắc nghiệm lý 12

  Trạng thái: Còn hàng

  Ngân hàng 480 bài tập trắc nghiệm lý 12

 • Chuyên đề Dòng điện xoay chiều Máy phát điện - Động cơ điện

  Mã sản phẩm:Chuyên đề Dòng điện xoay chiều Máy phát điện - Động cơ điện

  Trạng thái: Còn hàng

  Chuyên đề dòng điện xoay chiều,tài liệu gồm 9 trang

 • Phương pháp giải nhanh bài tập truyền sóng

  Mã sản phẩm:Phương pháp giải nhanh bài tập truyền sóng

  Trạng thái: Còn hàng

  phương pháp giải nhanh bài tập truyền sóng,tài liệu gồm 12 trang

 • Chuyên đề Dòng điện xoay chiều công suất và cực trị công suất

  Mã sản phẩm:Chuyên đề Dòng điện xoay chiều công suất và cực trị công suất

  Trạng thái: Còn hàng

  Chuyên đề Dòng điện xoay chiều: công suất và cực trị công suất

 • Tài liệu học tập môn vật lý lớp 12 - Chương dao động điều hòa

  Mã sản phẩm:Tài liệu học tập môn vật lý lớp 12 - Chương dao động điều hòa

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 31 trang,chương dao động điều hòa

 • Chuyên đề Dòng điện xoay chiều Phương pháp giản đồ vec tơ - Bài toán

  Mã sản phẩm:Chuyên đề Dòng điện xoay chiều Phương pháp giản đồ vec tơ - Bài toán hộp đen

  Trạng thái: Còn hàng

  Chuyên đề Dòng điện xoay chiều: Phương pháp giản đồ vec tơ - Bài toán hộp đen

 • Ôn tập Lý 12 chương trình nâng cao - Phần dao động điện từ

  Mã sản phẩm:Ôn tập Lý 12 chương trình nâng cao - Phần dao động điện từ

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 9 trang,gồm các công thức lơp 12 chuyên về phần dao động điện từ

 • Chuyên đề Dòng điện xoay chiều Mạch điện RLC

  Mã sản phẩm:Chuyên đề Dòng điện xoay chiều Mạch điện RLC

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 12 trang,chuyên đề dòng điện xoay chiều,mạch điện từ RLC

   

   

 • Tóm tắt công thức Vật lý và lí thuyết hoàn chỉnh

  Mã sản phẩm:Tóm tắt công thức Vật lý và lí thuyết hoàn chỉnh

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 60 trang

  Tổng hợp 1 cách hệ thống các công thức và lý thuyết vật lý 11-12 ôn thi đại học,đây được xem là 1 cẩm nang khá hoàn chỉnh để các bạn tham khảo và hệ thống hóa kiến thức.

 • Chuyên đề Đại cương về dòng điện xoay chiều

  Mã sản phẩm:Chuyên đề Đại cương về dòng điện xoay chiều

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 15 trang,chuyên đề dòng điện xoay chiều

 • Tổng hợp Bài tập Vật lý 12 có đáp án

  Mã sản phẩm:Tổng hợp Bài tập Vật lý 12 có đáp án

  Trạng thái: Còn hàng

  Bài tập Vật lý 12 (Chương 6,7,8,9,10) có đáp án,tài liệu gồm 40 trang cả bìa

 • Chuyên đề Vật lý hạt nhân

  Mã sản phẩm:Chuyên đề Vật lý hạt nhân

  Trạng thái: Còn hàng

  Vật lý hạt nhân


  Nội dung
  A. Tóm tắt kiến thức
  1. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử
  2. Phóng xạ
  3. Hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng và khối lượng
  4. Năng lượng liên kết của hạt nhân
  5. Phản ứng hạt nhân
  6. Các loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
  B. Các bài toán cơ bản
  C. Bài tập tự giải

   

 • Chuyên đề Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

  Mã sản phẩm:Chuyên đề Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 15 trang,Chuyên đề Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

 • Ebook Phương pháp giải toán Vật Lý 12

  Mã sản phẩm:Ebook Phương pháp giải toán Vật Lý 12

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 113 trang

  Mục lục
  Mục lục. . . . . . . . . . . . . . . 1
  Phần1 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮC
  LÒ XO 15
  Chủ đề 1.Liên hệ giữa lực tác dụng, độ giãn và độ cứng của lò xo . . . . . . . . . . 15
  1.Cho biết lực kéoF, độ cứng k: tìm độ giãn∆l0, tìm l . . . . . 15
  2.Cắt lò xo thànhnphần bằng nhau ( hoặc hai phần không bằng nhau): tìm độ
  cứngcủamỗiphần . . . . . . . . . . 15
  Chủ đề 2.Viết phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo . . . . . . . . . . 15
  Chủ đề 3.Chứng minh một hệ cơ học dao động điều hòa . . . . . . . . . . . . . . . 16
  1.Phương pháp động lực học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  2.Phương pháp định luật bảo toàn năng lượng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Chủ đề 4.Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để tìm vận tốc . . . . . . . . . . . . 16
  Chủ đề 5.Tìm biểu thức động năng và thế năng theo thời gian . . . . . . . . . . . . 17
  Chủ đề 6.Tìm lực tác dụng cực đại và cực tiểu của lò xo lên giá treo hay giá đở . . 17
  1.Trường hợp lò xo nằm ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  2.Trường hợp lò xo treo thẳng đứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  3.Chúý . . . . . . . . . . . . . . 17
  Chủ đề 7.Hệ hai lò xo ghép nối tiếp: tìm độ cứngkhệ, từ đó suy ra chu kỳ T . 18
  Chủ đề 8.Hệ hai lò xo ghép song song: tìm độ cứngkhệ, từ đó suy ra chu kỳ T. 18
  Chủ đề 9.Hệ hai lò xo ghép xung đối: tìm độ cứngkhệ, từ đó suy ra chu kỳ T . 18
  Chủ đề 10.Con lắc liên kết với ròng rọc( không khối lượng): chứng minh rằng hệ
  dao động điều hòa, từ đó suy ra chu kỳT . . . . . . . 19
  1.Hòn bi nối với lò xo bằng dây nhẹ vắt qua ròng rọc . . . . . . . . . . . . . . 19
  2.Hòn bi nối với ròng rọc di động, hòn bi nối vào dây vắt qua ròng rọc . . . . 19
  3.Lò xo nối vào trục ròng rọc di động, hòn bi nối vào hai lò xo nhờ dây vắt qua
  ròngrọc. . . . . . . . . . . . 19

 • 200 câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án

  Mã sản phẩm:200 câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 38 trang,200 câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án

   

   

 • Tổng hợp lý thuyết và phương pháp giải vật lý 12

  Mã sản phẩm:Tổng hợp lý thuyết và phương pháp giải vật lý 12

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 304 trang

  Tổng hợp lý thuyết và phương pháp giải vật lý 12,sách cực hay,tổng hợp chi tiết toàn bộ kiến thức vật lý 12 và phương pháp giải các bài tập vật lý

 • Chuyên đề con lắc lò xo-vật lý 12

  Mã sản phẩm:Chuyên đề con lắc lò xo-vật lý 12

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 12 trang,chuyên đề con lắc lo xo,gồm lý thuyết và bài tập

   

   

 • Các dạng bài tập về dao động điều hòa có đáp án

  Mã sản phẩm:Các dạng bài tập về dao động điều hòa có đáp án

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 80 trang,bản scan

  Các dạng bài tập về dao động điều hòa có đáp án

 • Tổng hợp công thức Vật lý lớp 12

  Mã sản phẩm:Tổng hợp công thức Vật lý lớp 12

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm các công thức vật lý tóm tắt lớp 12 cũng những công thức tính nhanh

 • Bộ đề tinh túy ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý

  Mã sản phẩm:Bộ đề tinh túy ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý

  Trạng thái: Còn hàng

  Cuốn sách tổng hợp 30 đề thi môn Lí và có lời giải chi tiết vơí nhiều công thức giải nhanh giúp các em học sinh ôn luyện tốt hơn cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

 • Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Vật Lý 12 cơ bản đến nâng cao

  Mã sản phẩm:Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Vật Lý 12 cơ bản đến nâng cao

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 228 trang cả bìa

  Tổng hợp toàn bộ các kiến thức,các công thức đáng nhớ,các dạng bài tập hay và phương pháp giải bài tập của Vật lý 12,dựa theo các chuyên đề chủ đề khác nhau.

 • Thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm Lý

  Mã sản phẩm:Thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm Lý

  Trạng thái: Còn hàng

  Thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm Lý

  Hướng dẫn học sinh 1 số thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm vật lý 12,tài liệu gồm 7 trang

 • 11 chuyên đề dao động cơ học

  Mã sản phẩm:11 chuyên đề dao động cơ học

  Trạng thái: Còn hàng

  Chuyên đề dao động cơ học

 • Chuyên đề Vật lý hạt nhân

  Mã sản phẩm:Chuyên đề Vật lý hạt nhân

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 4 phần về vật lý hạt nhân,có bài tập và lý thuyết,các banjk có thể tham khảo các tài liệu dưới đây

   

 • Kinh nghiệm giải nhanh trắc nghiệm Lý

  Mã sản phẩm:Kinh nghiệm giải nhanh trắc nghiệm Lý

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 26 trang,đây là những kinh nghiệm hay mà các ban cần phải tham khảo khi thi đh

  Phương pháp giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn Lý (lớp 12, ôn thi đại học) của thầy Nguyễn Trần Cương.
  Nội dung gồm các thủ thuật, phương pháp, cách giải ngắn nhất và cho kết quả chính xác nhất đối với các câu hỏi trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 12, giúp học sinh ôn thi tốt nghiệp, đại học hiệu quả.

 • Tổng hợp các dạng bài tập Vật lý 12 và phương pháp giải

  Mã sản phẩm:Tổng hợp các dạng bài tập Vật lý 12 và phương pháp giải

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 113 trang

  Tổng hợp gần như tất cả các dạng bài tập Vật lý 12 và phương pháp giải,rất hay,đây là tài liệu mà tất cả các bạn ôn thi đh môn ly cần phải xem.

 • 25 đề thi thử Đại học môn Lý có đáp án của các trường chuyên 2012

  Mã sản phẩm:25 đề thi thử Đại học môn Lý có đáp án của các trường chuyên 2012

  Trạng thái: Còn hàng

  25 đề thi thử Đại học môn Lý có đáp án của các trường chuyên. Trong đó có 20 đề có lời giải chi tiết. Đây là bộ đề giúp học sinh ôn thi Đại học 2015.

 • Thủ thuật Giải nhanh Bài tập Trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng

  Mã sản phẩm:Thủ thuật Giải nhanh Bài tập Trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng

  Trạng thái: Còn hàng

  Thủ thuật Giải nhanh Bài tập Trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng (Vật lý 12) của thầy Hoàng Hữu Hùng, Hà Tĩnh.
  - Dựa vào các định luật quang điện. 
  - Dựa vào các hằng số đã biết.
  - Dựa vào các đơn vị quen thuộc dạng bài tập trong các đề thi. 
  - Dùng phương pháp toán học để xây dựng hằng số mới. 
  - Dùng các phép biến đổi tương tự và hoán vị chúng. 

 • Tuyển tập 41 chuyên đề Vật lý luyện thi Đại học của thầy Vũ Đình

  Mã sản phẩm:Tuyển tập 41 chuyên đề Vật lý luyện thi Đại học của thầy Vũ Đình Hoàng

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu gồm 551 trang

  Tuyển tập 41 chuyên đề Vật lý luyện thi Đại học của thầy Vũ Đình Hoàng,lý thuyết và bài tập có đáp ántài liệu  rất hay và thật sự bổ ích

 • Tuyển tập Đề thi Đại học môn Lý khối A theo chủ đề

  Mã sản phẩm:Tuyển tập Đề thi Đại học môn Lý khối A theo chủ đề

  Trạng thái: Còn hàng

  Tuyển tập Đề thi Đại học môn Lý khối A theo chủ đề, rất hay và bổ ích

 • Chuyên đề Dao động cơ học Ôn thi Đại học môn Lý gồm 11 phần Chuyên

  Mã sản phẩm:Chuyên đề Dao động cơ học Ôn thi Đại học môn Lý gồm 11 phần Chuyên đề con

  Trạng thái: Còn hàng

  Tài liệu dày 123 Trang cả bìa

  CHUYÊN ĐỀ 1,2. BÀI TOÁN CƠ BẢN VÀ BÀI TOÁN THỜI GIAN
  CHUYÊN ĐỀ 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI QUÃNG ĐƯỜNG
  CHUYÊN ĐỀ 4. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LƯỢNG
  CHUYÊN ĐỀ 5. BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI CÁC LỰC
  CHUYÊN ĐỀ 6. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHU KÌ
  CHUYÊN ĐỀ 7,8: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 
  CHUYÊN ĐỀ 9. BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI TỔNG HỢP DAO ĐỘNG
  CHUYÊN ĐỀ 10. BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI ĐỒ THỊ
  CHUYÊN ĐỀ 11. BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI CHIỀU DÀI CON LẮC LÒ XO

  Có bài tập và đáp án cụ thể

 • Thủ thuật Giải nhanh Bài tập Trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng

  Mã sản phẩm:Thủ thuật Giải nhanh Bài tập Trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng

  Trạng thái: Còn hàng

  Thủ thuật Giải nhanh Bài tập Trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng (Vật lý 12) của thầy Hoàng Hữu Hùng, Hà Tĩnh.
  - Dựa vào các định luật quang điện. 
  - Dựa vào các hằng số đã biết.
  - Dựa vào các đơn vị quen thuộc dạng bài tập trong các đề thi. 
  - Dùng phương pháp toán học để xây dựng hằng số mới. 
  - Dùng các phép biến đổi tương tự và hoán vị chúng.

Scroll