Chuyên đề số phức-Thầy lương văn huy


Tài liệu gồm 26 trang.

Tuyển tập lý thuyết và bài tập chuyên đề số phức,các dạng bài tập thường xuất hiện trong đề thi đh qua các năm.

 

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll