Các thủ thuật tính toán thông qua T bằng casio


Thủ thuật nhân chia bằng cách gán giá trị 100 cho biến đã được nhiều người biết đến , tôi chỉ trình bày sơ lại bằng cách gán các đa thức thành T x

 

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll