Bí kíp thế lực toán học cực hay


Tài liệu gồm 216 trang.

I - BÍ KÍP PHƯƠNG TRÌNH & BẤT PHƯƠNG TRÌNH - 
HÀNG LONG THẬP BÁT CHƯỞNG : 

1 - Phương pháp cơ bản cần nắm vững
2 - BASIC SKILL 
        2.1 - Phương trình cho nghiệm đẹp
        2.2 - Phương trình cho nghiệm xấu
        2.3 - Đánh giá sau liên hợp, truy ngược dấu
        2.4 - Bài khó bấm máy, liên quan ẩn phụ
3 - ADVANCE SKILL 
        3.1 - Super Skill - Ép Liên hợp
        3.2 - Pro Skill - Ép Hàm số

II - BÍ KÍP HỆ - CỬU DƯƠNG THẦN CÔNG : 

1 - Hệ cơ bản và kiến thức cần nắm vững
2 - Tìm quan hệ x và y từ CASIO
3 - Dạng hệ phải kết hợp 2 phương trình
4 - Kĩ năng bổ trợ giải hệ
5 - Bài tập rèn luyện

III - BÍ KÍP OXY - CỬU ÂM CHÂN KINH : 

1 - Kiến thức cần nhớ
2 - Tư duy giải OXY
3 - Các bổ đề phụ, chứng mình và áp dụng
4 - Chuẩn hóa OXY
5 - Các bước làm 1 bài OXY
6 - Hệ thống bài tập rèn luyện có lời giải

III - BÍ KÍP BẤT ĐẲNG THỨC - NHƯ LAI THẦN CHƯỞNG

1 - Kiến thức cần nhớ và hướng làm chung
2 - Bấm máy cày dấu '='
3 - Một số BĐT đánh giá tại biên
4 - Kinh nghiệm BĐT
5 - Hệ thống bài tập rèn luyện
 

 

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll