Kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi casio trong giải toán


Tài liệu gồm 104 trang.

KỸ NĂNG SỬ DỤNG CASIO  TRONG GIẢI TOÁN

1. Thủ thuật sử dụng CASIO để rút gọn biểu thức.
2. Thủ thuật sử dụng CASIO để giải phương trình bậc 4.
3. Thủ thuật sử dụng CASIO để tìm nghiệm phương trình.
4. Thủ thuật sử dụng CASIO để phân tích đa thức thành nhân tử một ẩn.
5. Thủ thuật sử dụng CASIO để phân tích đa thức thành nhân tử hai ẩn.
6. Thủ thuật sử dụng CASIO để giải hệ phương trình.
7. Thủ thuật sử dụng CASIO để tích nguyên hàm, tích phân.
8. Thủ thuật sử dụng CASIO để giải bất đẳng thức.

 

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll