Tuyển tập Phương trình bất phương trình vô tỉ-hữu tỉ -logarit


TẢI VỀ

Tài liệu gồm 288 trang, tuyển tập chuyên đề phương trình,hệ phương trình vô tỉ,hữu tỉ,logarit rất hay,gồm nhiều bài tập với các dạng khác nhau.

Đăng ký thành viên tại mạng xã hội học tập Vnmember.com để nhận ngay kho tài liệu hơn 800 cuốn CASIO và giải nhanh trắc nghiệm toán lý hóa cực chất,mọi thứ đều free, chỉ có tại Vnmember.com

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Scroll