Tích phân và ứng dụng lớp 12


TẢI VỀ

Tài liệu gồm 45 trang,chuyên đề tích phân và ứng dụng hay trong toán học,tổng hợp các dạng tích phân thường gặp trong kì thi đh.

Đăng ký thành viên tại mạng xã hội học tập Vnmember.com để nhận ngay kho tài liệu hơn 800 cuốn CASIO và giải nhanh trắc nghiệm toán lý hóa cực chất,mọi thứ đều free, chỉ có tại Vnmember.com
Scroll