Tích phân và ứng dụng lớp 12


Tài liệu gồm 45 trang,chuyên đề tích phân và ứng dụng hay trong toán học,tổng hợp các dạng tích phân thường gặp trong kì thi đh.

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll