Ứng dụng máy tính bỏ túi casio trong giải toán


Tài liệu gồm 32 trang

Tài liệu cung cấp các thủ thuật giải nhanh các bài toán bằng máy tính bỏ túi,Chuyên đề này tập trung khai thác về các tính năng ưu việt của máy tính Casio 570-VN Plus.Casio 570-VN Plus được nâng cấp từ dòng máy ES Plus, bổ sung thêm 36 tính năng, tốc độ tính ,...là 1 trong những tài liệu rất hay,tính ứng dụng cao,giúp các bạn giải quyết nhanh nhiều bài toán,tiết kiệm thời gian.

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll