Ebook học lập trình php-mysql cực hay từ cơ bản đén nâng cao đh KHTN


DOWNLOAD TÀI LIỆU

Tài liệu gồm 446 trang

Phụ lục

 1. Bài 1 Tổng quan.....................................................................2
 2. Bài 2 Các kiểu dữ liệu cơ sở.................................................12
 3. Bài 3 Xây dựng phương thức(hàm) và xử lý lỗi ...................22
 4. Bài 4 Sử dụng hàm của PHP.................................................37
 5. Bài 5 Xử lý tập tin ................................................................44
 6. Bài 6 Mảng cơ bản...............................................................55
 7. Bài 7 Lập trình hướng đối tượng cơ bản .............................65
 8. Bài 8 Form và các điều khiển cơ sở .....................................81
 9. Bài 9 Sử dụng dịch vụ ..........................................................94
 10. .................................
MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

 • anhhoa,bebo@gmail.com
 • nguyennhung98hd@gmail.com
 • atttqp@gmail.com
 • dungnvt2k1@gmail.com
 • sophiahundson@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

 • oanh2082000@gmail.com
 • luyengvct@gmail.com
 • phamminhhanh755@gmail.com
 • lethingocthuan@gmail.com
 • phuclee2000@gmail.com
Scroll