Phương pháp giải bài tập di truyền giới tính


Tài liệu trên Hoctot123.com là những tài liệu được tuyển chọn kỹ càng từ các thầy cô giáo có chuyên môn cao nhằm giúp các em học sinh sinh viên có nguồn tài liệu trọng tâm và đi sâu chuyên ngành, tránh lang man trong khi có quá nhiều đầu sách ngoài thị trường nhưng chất lượng kém. Xem thêm
DOWNLOAD TÀI LIỆU

Gồm các phương pháp giải bài tập di truyền giới tính do thầy NGÔ HÀ VŨ biên soạn,rất hay và đi sâu vô chuyên đề, lý thuyết và bài tập