phương pháp giải bài tập di truyền người


DOWNLOAD TÀI LIỆU

Tài liệu gồm 64 trang

Bằng sơ đồ tư duy,tài liệu cung cấp 1 phương pháp giải bài tập di truyền người rất hiệu quả,dễ nhớ.Đồng thời tài liệu gồm rất nhiều bài tập và có hướng dẫn giải cũng như đáp án.Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • leminhanh12.7@gmail.com
  • ngocdscptc2@gmail.com
  • lamvuanh112000@gmail.com
  • vokieunhihb.2017@gmail.com
  • vokhanhha2607@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • phamminhc124@gmail.com
  • lebaduy2000@gmail.com
  • leduc@gmail.com
  • 12321luuly@gmail.com
  • luunguyen@gmail.com
Scroll