Chuyên đề khảo sát hàm số


Tài liệu gồm 82 trang cả bìa

Chuyên đề khảo sát hàm số,phân thành nhiều chuyên đề nhỏ  và các phương pháp giải rất chi tiết,nhận diện dàng bài khảo sát hàm số,đồng thời hướng dẫn giải nhiều dạng bài 1b đề thi đh rất hay

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll