Tuyển tập bất đẳng thức


Tài liệu gồm 220 trang cả bìa

Đây là cuốn sách rất hay và thật sự rất bổ ích cho các bạn muốn nghiên cứu về chuyên đề bất đẳng thức.

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll