Bài giảng Mã hóa dữ liệu-Cryptography


DOWNLOAD TÀI LIỆU

Mã hóa khóa bí mật
Ví dụ: Mã hóa Caesar
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZACB (dịch 3)
SECRET => VHFUHW
Nhanh, nhưnga không thích hợp trong việc truyền khóa.
Người gởi và nhận phải cùng biết và giữ bí mật về khóa

MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • nguyennhung98hd@gmail.com
  • atttqp@gmail.com
  • dungnvt2k1@gmail.com
  • sophiahundson@gmail.com
  • tuanlinhidol@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • oanh2082000@gmail.com
  • luyengvct@gmail.com
  • phamminhhanh755@gmail.com
  • lethingocthuan@gmail.com
  • phuclee2000@gmail.com
Scroll