Ebook Hướng dẫn flash firmware s40 toàn tập


5.Flash FW ở chế độ No Connect. ( Dead phone)
* Trường hợp áp dụng:
 Điện thoại bạn vẫn bình thường nhưng bạn có thể tắt máy đi và Flash với chế độ này.
 Một số máy mới bắt buộc phải flash với chế độ này (VD: X2-01)
 Máy bạn bị lỗi phần mềm hoặc khi Flash gặp lỗi làm máy không khởi động lên được.
* Thực hiện: Mình sẽ hướng dẫn ở trên cả 2 bản Phoenix 2009(2010) và 2011 ( Bước nào khác
mình sẽ nêu, còn không nêu ra thì là giống nhau).
Bước 1:
Với bản 2009: Mở Phoenix và chọn File/Manager Connection.

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll