Lý thuyết và bài tập Đệ quy


DOWNLOAD TÀI LIỆU

Khái niệm :
Một hàm được gọi là đệ qui nế u bê n trong thân của hàm đó có lời gọi hàm lại chính nó
Phân loại đệ qui :
Đệ quy thường gặp thuộc một trong bốn loại sau :
Đệ qui tuyế n tính
Đê qui nhị phân
Đệ qui phi tuyế n
Đệ qui hỗ tương

MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • tiendungabc20@gmail.com
  • buianhthu11a7@gmail.com
  • thanhtrieuvo808@gmail.com
  • hoanganhcsbn@gmail.com
  • hmyjiyong88@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • tan.lv.58cntt@nut.edu.vn
  • congbinhnguyen61@ymail.com
  • doanthanh1232000@gmail.com
  • cutenhucume@gmail.com
  • Nghiacl31@gmail.com
Scroll