Lý thuyết và bài tập Đệ quy


DOWNLOAD TÀI LIỆU

Khái niệm :
Một hàm được gọi là đệ qui nế u bê n trong thân của hàm đó có lời gọi hàm lại chính nó
Phân loại đệ qui :
Đệ quy thường gặp thuộc một trong bốn loại sau :
Đệ qui tuyế n tính
Đê qui nhị phân
Đệ qui phi tuyế n
Đệ qui hỗ tươngCác em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • leminhanh12.7@gmail.com
  • ngocdscptc2@gmail.com
  • lamvuanh112000@gmail.com
  • vokieunhihb.2017@gmail.com
  • vokhanhha2607@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • phamminhc124@gmail.com
  • lebaduy2000@gmail.com
  • leduc@gmail.com
  • 12321luuly@gmail.com
  • luunguyen@gmail.com
Scroll