Giáo trình Sử dụng phần mềm Eclipse


Tài liệu trên Hoctot123.com là những tài liệu được tuyển chọn kỹ càng từ các thầy cô giáo có chuyên môn cao nhằm giúp các em học sinh sinh viên có nguồn tài liệu trọng tâm và đi sâu chuyên ngành, tránh lang man trong khi có quá nhiều đầu sách ngoài thị trường nhưng chất lượng kém. Xem thêm
DOWNLOAD TÀI LIỆU

Lomboz là một plug-in khá hay giúp bạn phát triển ứng dụng web trên Eclipse khá dễdàng và tiện lợi. Cái hay của Lomboz là nó hỗtrợnhiếu loại server, từtomcat, Websphere, WebLogic, JBoss, Oracle 9iAS đến cảJRun, JonAS, Resin. Và quan trọng hơn cả là nó miễn phí nhưEclipse.
Bạn có thểdownload Lomboz và Tomcat tại các trang web :
• Lomboz từ www.objectlearn.com(chú ý download đúng phiên bản Lomboz tương ứng với phiên
bản Eclipse của bạn)
• Tomcat từ jakarta.apache.org/tomcat.