Chuyên đề C sharp


DOWNLOAD TÀI LIỆU

Nội dung môn học
Chương 1: Giới thiệu Microsoft .NET Platform
Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C#
Chương 3: Windows Form
Chương 4: Lập trình đồ họa với GDI+
Chương 5: Truy cập cơ sở dữ liệu với ADO.NET
Chương 6: Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu
Chương 7: Mô hình ứng dụng đa tầng (n-tier)
Chương 8: Crystal Reports

MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • nguyennhung98hd@gmail.com
  • atttqp@gmail.com
  • dungnvt2k1@gmail.com
  • sophiahundson@gmail.com
  • tuanlinhidol@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • oanh2082000@gmail.com
  • luyengvct@gmail.com
  • phamminhhanh755@gmail.com
  • lethingocthuan@gmail.com
  • phuclee2000@gmail.com
Scroll