Giáo trình Lập trình C sharp cơ bản


DOWNLOAD TÀI LIỆU
Tài liệu gồm 102 trang
Tài liệu của trung tâm đào tạo NHẤT NGHỆ
MỤC LỤC
Chương 1. Cơ bản ngôn ngữ C# . 1
I. Giới thiệu ngôn ngữ C# 2008 . 1
II. Môi trường lập trình . 2
III. Biến, hằng, toán tử . 3
IV. Quy ước lập trình, ứng dụng Console Application trong Visual Studio 2008 . 5
V. Kiểu dữ liệu . 9
VI. Cấu trúc điều khiển . 10
VII. Cấu trúc lặp . 12
Chương 2. Xây dựng Windows Forms Application . 15
I. Sử dụng Visual Studio 2008 . 15
II. Các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, . 18
III. Menu và ToolBar . 30
IV. Common Dialog . 30
Chương 3. Array – String – Exception . 34
I. Mảng 1 chiều . 34
II. Mảng nhiều chiều . 37
III. String . 40
IV. Exception . 45
Chương 4. Class – Object - Method . 47
I. Khái niệm . 47
II. Định nghĩa lớp (Class) . 47
III. Phương thức (Method) . 50
Chương 5. SQL Server 2008 . 54
I. Tổng quan về SQL . 54
II. Tổng quan về CSDL quan hệ . 55
III. Table (Bảng) . 58
IV. Câu lệnh truy vấn . 66
V. Một số hàm thường dùng trong SQL Server . 70
Chương 6. Lập trình kết nối CSDL SQL Server 2008 . 72
I. Tạo kết nối – Vận chuyển dữ liệu. . 72
II. Sử dụng control . 73
III. Các thao tác trên dữ liệu: Thêm - Sửa - Xóa với ADO.NET . 78
Chương 7. Xây dựng ứng dụng . 85
I. Chuẩn bị. . 85
II. Sử dụng control . 85
III. Sử dụng database . 88
MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • nguyennhung98hd@gmail.com
  • atttqp@gmail.com
  • dungnvt2k1@gmail.com
  • sophiahundson@gmail.com
  • tuanlinhidol@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • oanh2082000@gmail.com
  • luyengvct@gmail.com
  • phamminhhanh755@gmail.com
  • lethingocthuan@gmail.com
  • phuclee2000@gmail.com
Scroll