Bài giảng Nhập môn lập trình-Thành phần cơ bản của chương trình


DOWNLOAD TÀI LIỆU

 

Khai báo biến và hàng
- Đặt tên cho biến và hàng
- Phải khai báo tất cả biến trước khi dùng
- Câu lệnh khai báo biến trong C
<kiểu dữ liệu> <tên biến>;
int a,b, tuoi;
float x,y, diemTB;

MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • nguyennhung98hd@gmail.com
  • atttqp@gmail.com
  • dungnvt2k1@gmail.com
  • sophiahundson@gmail.com
  • tuanlinhidol@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • oanh2082000@gmail.com
  • luyengvct@gmail.com
  • phamminhhanh755@gmail.com
  • lethingocthuan@gmail.com
  • phuclee2000@gmail.com
Scroll