Giáo trình Lập trình Logic trong Prolog - Phan Huy Khánh


DOWNLOAD TÀI LIỆU

Tài liệu gồm 192 trang

 
Mục lục 
Chương 1: Mở đầu về ngôn ngữ Prolog

1 Giới thiệu ngôn ngữ prolog
2 Các kiểu dữ liệu sơ cấp của prolog
3 Sự kiện và luật trong Prolog
4 Kiểu dữ liệu cấu trúc của Prolog
Chương 2: Ngữ nghĩa của chương trình prolog
1 Quan hệ giữa prolog và logich toán học
2 Các mức nghĩa của chương trình prolog
3 Ví dụ con khỉ và quả chuối
Chương 3: Các phép toán và số học
1 Số học
2 Các phép so sánh của prolog
3 Định nghĩa hàm
Chương 4: Cấu trúc danh sách
1 Biểu diễn cấu trúc danh sách
2 Một số vị từ xử lý dánh sách của prolog
3 Các thao tác cơ bản trên danh sách
Chương 5: Kỹ thuật lập trình Proplog
1 Nhát cắt
2 Sử dụng cấu trúc
3 Quá trình vào ra và làm việc với tệp
Phụ lục A : Một số chương trình prolog
Phụ lục B : hướng dẫn sử dụng SWI- Prolog

MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • nguyennhung98hd@gmail.com
  • atttqp@gmail.com
  • dungnvt2k1@gmail.com
  • sophiahundson@gmail.com
  • tuanlinhidol@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • oanh2082000@gmail.com
  • luyengvct@gmail.com
  • phamminhhanh755@gmail.com
  • lethingocthuan@gmail.com
  • phuclee2000@gmail.com
Scroll