Chuyên đề Thuật toán minimax


Tài liệu trên Hoctot123.com là những tài liệu được tuyển chọn kỹ càng từ các thầy cô giáo có chuyên môn cao nhằm giúp các em học sinh sinh viên có nguồn tài liệu trọng tâm và đi sâu chuyên ngành, tránh lang man trong khi có quá nhiều đầu sách ngoài thị trường nhưng chất lượng kém. Xem thêm
DOWNLOAD TÀI LIỆU

Mục Lục
A. Thuật toán Minimax 2
I. Thuật toán minimax 2
II. Các Alpha-beta Cutoff Thủ tục 4
B. Trò chơi tíc tắc toe 9
I. Giới thiệu trò chơi 9
II. Mục tiêu trò chơi 9
III. Hướng giải quyết 9
IV. Thuật toán 10
V. Giới thiệu chương trình 15
1. Giao diện chính của chương trình 15
2. Chức năng chính của chương trình 15
3. Kết quả của trò chơi 17
C. Tài liệu tham khảo 19