Backup resore và Shadow copy


TẢI VỀ

Nếu dữ liệu ngày thứ 7 bị mất thì restore lại dữ liệu ngày thứ2 và thứ 6
*Ta làm như sau :backup dạng normal dữ liệu ngày thứ 2 ,các thứ còn lại ta chọn backup dạng differential vì dạng differential backup dữ liệu có bit archive và sau nó không xóa bit archive vì vậy dữ liệu các ngày khác trừ thứ 2 sẽ được cộng dồn vào ngày thứ 6

Đăng ký thành viên tại mạng xã hội học tập Vnmember.com để nhận ngay kho tài liệu hơn 800 cuốn CASIO và giải nhanh trắc nghiệm toán lý hóa cực chất,mọi thứ đều free, chỉ có tại Vnmember.com
Scroll