Giáo trình ngôn ngữ HTML


Frame mở rộng khả năng hiển thị trang web bằng cách cho phép chia miền hiển thị thành nhiều vùng. Mỗi vùng như vậy được gọi là frame và có những đặc điểm sau:
Nó có thể truy cập tới một URL một cách độc lập với các frame khác.
Mỗi frame có thể đặt tên, dùng làm đích trong liên kết.
Nó có thể tự thay đổi kích thước khung nhìn, hoặc có thể không thay đổi đối với người sử dụng.

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll