Hướng dẫn sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server


DOWNLOAD TÀI LIỆU

Table of Contents
1. Giới thiệu. 2
2. Thiết lập kết nối . 3
2.1. Hướng dẫn kết nối . 3
2.2. Một số thông tin kết nối : . 3
3. Tạo CSDL . 4
4. Tạo / Xóa bảng . 6
5. Tạo ràng buộc khóa ngoại . 9
6. Thao tác lên dữ liệu . 12
7. Các chức năng khác . 15
7.1. Xuất / Nhập CSDL (Export/Import Data). 15
7.2. Sao lưu (Backup Database) . 20
7.3. Phục hồi (Restore Database) . 23
7.4. Gắn CSDL (Attact Database) . 26

MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • anhhoa,bebo@gmail.com
  • nguyennhung98hd@gmail.com
  • atttqp@gmail.com
  • dungnvt2k1@gmail.com
  • sophiahundson@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • oanh2082000@gmail.com
  • luyengvct@gmail.com
  • phamminhhanh755@gmail.com
  • lethingocthuan@gmail.com
  • phuclee2000@gmail.com
Scroll