Bài tập về Đại số quan hệ


DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bài số 2:
Cho CSDL gồm có ba quan hệ như sau:
NCC(MaNCC, TenNCC, DCNCC, DT)
SP(MaSP, TenSP, Loai)
SP¬_NCC(MaNCC, MaSP, SL)
Giải thích một số từ viết tắt:
- MaNCC là mã số nhà cung cấp
- TenNCC là tên nhà cung cấp có mã số tương ứng
- DCNCC là địa chỉ của nhà cung cấp
- DT là điện thoại nhà cung cấp
- MaSP là mã số sản phẩm
- TenSP là tên của sản phẩm
- Loại là chủng loại của mặt hàng
- SL là số lượng đã cung cấp
- Quan hệ NCC ( nhà cung cấp ) dùng để lưu trữ một số thông tin về các nhà cung cấp
- Quan hệ SP ( sản phẩm ) dùng để lưu trữ một số thông tin của các mặt hàng
- Quan hệ SP_NCC dùng để lưu trữ một số thông tin về việc cung ứng sản phẩm của NCC
Hãy viết biểu thức đại số quan hệ cho biết

MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • anhhoa,bebo@gmail.com
  • nguyennhung98hd@gmail.com
  • atttqp@gmail.com
  • dungnvt2k1@gmail.com
  • sophiahundson@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • oanh2082000@gmail.com
  • luyengvct@gmail.com
  • phamminhhanh755@gmail.com
  • lethingocthuan@gmail.com
  • phuclee2000@gmail.com
Scroll