Bài tập về Phụ thuộc hàm


TẢI VỀ

MỘT SỐ LƯU Ý
 Tiên đề Amstrong. Áp dụng hệ tiên đề amstrong trong các bài toán chứng minh.
 Phụ thuộc hàm theo quan hệ và theo tiên đề, bao đóng của tập các thuộc tính và của tập các phụ thuộc hàm.

Đăng ký thành viên tại mạng xã hội học tập Vnmember.com để nhận ngay kho tài liệu hơn 800 cuốn CASIO và giải nhanh trắc nghiệm toán lý hóa cực chất,mọi thứ đều free, chỉ có tại Vnmember.com
Scroll