Bài tập về Phụ thuộc hàm


MỘT SỐ LƯU Ý
 Tiên đề Amstrong. Áp dụng hệ tiên đề amstrong trong các bài toán chứng minh.
 Phụ thuộc hàm theo quan hệ và theo tiên đề, bao đóng của tập các thuộc tính và của tập các phụ thuộc hàm.

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll