Bài tập về Khoá


TẢI VỀ

Phương pháp:
b1) Trước hết chọn một siêu khoá K
b2) Từ siêu khoá đó kiểm tra xem nó có phải là khoá không
b3) Nếu K là khoá thì dừng thuật toán, ngựơc lại chuyển bước tiếp theo.
b3) Nếu K chưa phải là khoá thì có K1 là tập con thực sự của và lớn nhất của K và K1 là siêu khoá, thay K bằng K1 và quay trở lại bước b2.
Mô tả thuật toán (bằng ngôn ngữ tựa Pascal)

 

Đăng ký thành viên tại mạng xã hội học tập Vnmember.com để nhận ngay kho tài liệu hơn 800 cuốn CASIO và giải nhanh trắc nghiệm toán lý hóa cực chất,mọi thứ đều free, chỉ có tại Vnmember.com
Scroll