Bài tập về Khoá


Phương pháp:
b1) Trước hết chọn một siêu khoá K
b2) Từ siêu khoá đó kiểm tra xem nó có phải là khoá không
b3) Nếu K là khoá thì dừng thuật toán, ngựơc lại chuyển bước tiếp theo.
b3) Nếu K chưa phải là khoá thì có K1 là tập con thực sự của và lớn nhất của K và K1 là siêu khoá, thay K bằng K1 và quay trở lại bước b2.
Mô tả thuật toán (bằng ngôn ngữ tựa Pascal)

 

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll