Bài tập về SQL


TẢI VỀ

Bài số 3
Có CSDL thống kê về mối quan hệ giữa các quán bia (BAR) và những người uống (DRINKER) bia (BEER) như sau:
R(DRINKER, BAR) là quan hệ cho biết quán bia và những khách uống cần lui tới. S(BAR, BEER) LÀ quan hệ cho biết các loại bia thường bán ở các quán. Còn T( DRINKER, BEER) cho biết những loại bia mà một khách hàng ưu thích.
Hãy viết các câu vấn tin sau bằng ngôn ngữ SQL:
a. In các quán có loại bia Long thích.
b. In những khách hàng thường đi uống ít nhất một quán có bia họ thích.
c. In ra những khách hàng không đến uống ít nhất tại một quán có bia họ ưu thích.
d. Xoa tất cả loại bia tiger ra khỏi quan hệ S(DRINKER, BEER)
e. Chèn thông tin Long thích bia Tiger.
f. Chèn tất thông tin Long thích tất cả các loại bia bán ở quán "San hô tím"

 

Đăng ký thành viên tại mạng xã hội học tập Vnmember.com để nhận ngay kho tài liệu hơn 800 cuốn CASIO và giải nhanh trắc nghiệm toán lý hóa cực chất,mọi thứ đều free, chỉ có tại Vnmember.com
Scroll