Bài giảng Độ phức tạp thuật toán


Độ phức tạp thuật toán
Đánh giá thời gian chạy thuật toán:
– T(n) = sốlượng phép toán sơcấp cần phải thực hiện (phép toán số học, phép toán logic, phép toán so sánh). Mỗi phép toán sơcấp được thực hiện trong một khoảng thời gian cố định.
– Quan tâm đến tốc độtăng của hàm T(n) .
– Ví dụ:
T(n) = 2n2+ 3n + 10

 

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll