Bài giảng Độ phức tạp thuật toán


TẢI VỀ

Độ phức tạp thuật toán
Đánh giá thời gian chạy thuật toán:
– T(n) = sốlượng phép toán sơcấp cần phải thực hiện (phép toán số học, phép toán logic, phép toán so sánh). Mỗi phép toán sơcấp được thực hiện trong một khoảng thời gian cố định.
– Quan tâm đến tốc độtăng của hàm T(n) .
– Ví dụ:
T(n) = 2n2+ 3n + 10

 

Đăng ký thành viên tại mạng xã hội học tập Vnmember.com để nhận ngay kho tài liệu hơn 800 cuốn CASIO và giải nhanh trắc nghiệm toán lý hóa cực chất,mọi thứ đều free, chỉ có tại Vnmember.com
Scroll