Bài giảng Hàng đợi và Ngăn xếp-Queue and Stack


Ngăn xếp (stack)
Ngăn xếp là gì?
Là một danh sách nhưng các phép toán chỉ ñược thực hiện ở một đỉnh của danh sách.
Ví dụ:
– Lấy hàng hóa trong kho
– Tìm các cặp dấu ngoặc tương ứng
Tính chất:
Vào trước ra sau (First In Last Out: FILO)

 

Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->
Scroll