Giáo trình Matlab cơ bản


Tài liệu trên Hoctot123.com là những tài liệu được tuyển chọn kỹ càng từ các thầy cô giáo có chuyên môn cao nhằm giúp các em học sinh sinh viên có nguồn tài liệu trọng tâm và đi sâu chuyên ngành, tránh lang man trong khi có quá nhiều đầu sách ngoài thị trường nhưng chất lượng kém. Xem thêm
DOWNLOAD TÀI LIỆU

a.Các lệnh cơ bản: Lệnh mesh và surf tạo ra lưới và mặt 3D từ ma trận  số liệu. Gọi ma trận số liệu là z mà mỗi phần tử của nó z(i, j) xác định tung độ 
của mặt thì mesh(z) tạo ra một lưới có màu thể hiện mặt z còn surf(z) tạo ra 
một mặt có màu z. 
  b. Đồ thị các hàm hai biến: Bước thứ nhất để thể hiện hàm 2 biến 
z=f(x,y) là tạo ma trận x và y chứa các toạ độ trong miền xác định của hàm. 
Hàm meshgrid sẽ biến đổi vùng xác định bởi 2 vec tơ x và y thành ma trận x 
và y. Sau đó ta dùng ma trận này để đánh giá hàm. 
Ta khảo sát hàm sin(r)/r. Để tính hàm trong khoảng 8 và 8 theo x và y 
ta chỉ cần chuyển một vec tơ đối số cho meshgrid: