Giáo trình Matlab cơ bản


DOWNLOAD TÀI LIỆU

a.Các lệnh cơ bản: Lệnh mesh và surf tạo ra lưới và mặt 3D từ ma trận  số liệu. Gọi ma trận số liệu là z mà mỗi phần tử của nó z(i, j) xác định tung độ 
của mặt thì mesh(z) tạo ra một lưới có màu thể hiện mặt z còn surf(z) tạo ra 
một mặt có màu z. 
  b. Đồ thị các hàm hai biến: Bước thứ nhất để thể hiện hàm 2 biến 
z=f(x,y) là tạo ma trận x và y chứa các toạ độ trong miền xác định của hàm. 
Hàm meshgrid sẽ biến đổi vùng xác định bởi 2 vec tơ x và y thành ma trận x 
và y. Sau đó ta dùng ma trận này để đánh giá hàm. 
Ta khảo sát hàm sin(r)/r. Để tính hàm trong khoảng 8 và 8 theo x và y 
ta chỉ cần chuyển một vec tơ đối số cho meshgrid: 

 Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • leminhanh12.7@gmail.com
  • ngocdscptc2@gmail.com
  • lamvuanh112000@gmail.com
  • vokieunhihb.2017@gmail.com
  • vokhanhha2607@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • phamminhc124@gmail.com
  • lebaduy2000@gmail.com
  • leduc@gmail.com
  • 12321luuly@gmail.com
  • luunguyen@gmail.com
Scroll