Giao tác và xử lý tranh chấp trong truy xuất xuất đồng đồng thời với MS SQL Server


DOWNLOAD TÀI LIỆU

Xử lý tranh chấp đồng thời
 Tranh chấp đồng thời là gì ?
 Giả lập truy xuất đồng thời
 Một số lỗi khi truy xuất đồng thời
◦ Đọc phải dữ liệu rác
◦ Không đọc lại được dữ liệu ◦ Không đọc lại được dữ liệu
◦ Bóng ma
◦ Mất dữ liệu cập nhật
 Xử lý tranh chấp đồng thời:
◦ Dùng mức cô lập
◦ Khai báo khóa trên từng dòng lệnhCác em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • leminhanh12.7@gmail.com
  • ngocdscptc2@gmail.com
  • lamvuanh112000@gmail.com
  • vokieunhihb.2017@gmail.com
  • vokhanhha2607@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • phamminhc124@gmail.com
  • lebaduy2000@gmail.com
  • leduc@gmail.com
  • 12321luuly@gmail.com
  • luunguyen@gmail.com
Scroll