Giao tác và xử lý tranh chấp trong truy xuất xuất đồng đồng thời với MS SQL Server


Tài liệu trên Hoctot123.com là những tài liệu được tuyển chọn kỹ càng từ các thầy cô giáo có chuyên môn cao nhằm giúp các em học sinh sinh viên có nguồn tài liệu trọng tâm và đi sâu chuyên ngành, tránh lang man trong khi có quá nhiều đầu sách ngoài thị trường nhưng chất lượng kém. Xem thêm
DOWNLOAD TÀI LIỆU

Xử lý tranh chấp đồng thời
 Tranh chấp đồng thời là gì ?
 Giả lập truy xuất đồng thời
 Một số lỗi khi truy xuất đồng thời
◦ Đọc phải dữ liệu rác
◦ Không đọc lại được dữ liệu ◦ Không đọc lại được dữ liệu
◦ Bóng ma
◦ Mất dữ liệu cập nhật
 Xử lý tranh chấp đồng thời:
◦ Dùng mức cô lập
◦ Khai báo khóa trên từng dòng lệnh