Giáo trình Thuật toán mã hóa và ứng dụng


Tài liệu trên Hoctot123.com là những tài liệu được tuyển chọn kỹ càng từ các thầy cô giáo có chuyên môn cao nhằm giúp các em học sinh sinh viên có nguồn tài liệu trọng tâm và đi sâu chuyên ngành, tránh lang man trong khi có quá nhiều đầu sách ngoài thị trường nhưng chất lượng kém. Xem thêm
DOWNLOAD TÀI LIỆU

Phần lõi chính của quy trình mã hóa MARS là một hệthống Feistel loại 3 bao gồm 16 chu kỳ. Trong mỗi chu kỳsửdụng một hàm E được xây dựng dựa trên một tổhợp của các phép nhân, phép quay phụthuộc dữliệu và S–box. Hàm này nhận vào một từ dữ liệu và trảra ba từ dữliệu. Cấu trúc của hệthống Feistel được thểhiện trong Hình 5.3 và hàm E được mô tảtrong Hình 5.4. Trong mỗi chu kỳ sửdụng một từdữliệu đưa vào Evà cho ra ba từdữliệu được cộng hoặc XOR với ba từdữliệu khác. Sau khi thực hiện xong hàm E từnguồn được quay 13 bit vềbên trái.