Hướng dẫn sử dụng Chương trình Trộn đề thi trắc nghiệm -McMIX Version 1


DOWNLOAD TÀI LIỆU
Mục lục
  
1 Giới thiệu McMIX.1
2 Các thuật ngữ chính dùng trong chương trình .2
3 Khởi đầu cùng McMIX .4
3.1 Cài đặt . 4
3.2 Các thư mục sau khi cài đặt. 5
3.3 Khởi động chương trình . 5
3.4 Giao diện chính của chương trình . 5
3.5 Thoát chương trình . 5
 
3.6 Những hạn chế cần lưu ý khi dùng McMIX . 6
3.7 Thông tin cập nhật McMIX. 6
3.8 Lời cảm ơn .6
4 Hướng dẫn sử dụng nhanh McMIX .7
4.1 Bước 1: ChuNn bị đề thi từ Microsoft Word . 7
4.2 Bước 2: Tạo một kỳ thi mới (hoặc chọn một kỳ thi cũ đã có). . 9
4.3 Bước 3: Tạo một môn thi mới (hoặc chọn một môn thi cũ đã có). . 10
4.4 Bước 4: Import (hoặc Copy và paste) đề thi đã chuNn bị vào McMIX. 10
4.5 Bước 5: ChuNn bị đề thi - in đề thi gốc – in đề thi chuNn. 11
4.6 Bước 6: Trộn & in các đề thi hoán vị. 13
5 Các vấn đề khác .16
5.1 ChuNn bị câu hỏi cho đề thi . 16
5.2 Xem/Sửa đề thi chuNn . 22
5.3 Kỳ thi – Môn thi . 24
5.4 Định dạng mẫu trình bày cho đề thi . 25
5.5 Áp dụng mẫu định dạng cho đề thi . 28
6 Hướng đến việc import/export đề thi và câu hỏi thi .29
7 Hỗ trợ chương trình.30
MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • quanghit96@gmail.com
  • Tranthuphuong2922000@gmail.come
  • trongdinhnth@gmail.com
  • pvtinh1988@gmail.com
  • ngocthanh.tinhoc@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • amvspr@gmail.com
  • Tahoangthaomien@gmail.com
  • phamkhanvl@gmail.com
  • thuyuyen11ss2@gmail.com
  • lekhan009988@email.com
Scroll