Bài giảng Cấu trúc dữ liệu động


Tài liệu trên Hoctot123.com là những tài liệu được tuyển chọn kỹ càng từ các thầy cô giáo có chuyên môn cao nhằm giúp các em học sinh sinh viên có nguồn tài liệu trọng tâm và đi sâu chuyên ngành, tránh lang man trong khi có quá nhiều đầu sách ngoài thị trường nhưng chất lượng kém. Xem thêm
DOWNLOAD TÀI LIỆU

DS có thứ tự là DS mà các phần tử được sắp xếp theo một thứ tự nào đó dựa trên trường khoá. Ðể sắp xếp một danh sách, có 2 phương án:
Phương án 1: Hoán vị nội dung các phần tử trong danh sách 
 Sử dụng các thuật toán sắp xếp như trên mảng, dựa trên việc hoán vị nội dung của các phần tử
 Phương pháp này đòi hỏi sử dụng vùng nhớ trung gian, số lần hoán vị có thể lên đến bậc n^2. Làm cho thao tác sắp xếp chậm không tận dụng được các ưu điểm của DSLK