Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật


DOWNLOAD TÀI LIỆU

Lập trình hướng đối tượng
Object oriented programming (OOP)
• Lâp trình hướng đối tượng giúp chúng ta cài đặt cácmô tả trừu tượng (đối
tượng dữ liệu và các phép toán) thành các đoạn mã chương trình
• Chương trình được thiết kế thành từng đoạn nhỏ, mỗiđoạn mô tả về một
đối tượng (thuộc tính dữ liệu, các phép toán trên dữ liệu)
• Hai thuốc tính quan trọng: đóng gói (encapsulation)và thừa kế
(inheritance)

MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • quanghit96@gmail.com
  • Tranthuphuong2922000@gmail.come
  • trongdinhnth@gmail.com
  • pvtinh1988@gmail.com
  • ngocthanh.tinhoc@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • amvspr@gmail.com
  • Tahoangthaomien@gmail.com
  • phamkhanvl@gmail.com
  • thuyuyen11ss2@gmail.com
  • lekhan009988@email.com
Scroll