Giáo trình thực hành SQL


DOWNLOAD TÀI LIỆU

Tài liệu gồm 47 trang

Gồm các kiến thức về SQL,tổng hợp 1 cách chọn lọc và ngắn gọn,có hình ảnh đính kèm để dễ hiểu bài.

Mục lục
Chương 1: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
1 Tạo bảng dữ liệu
2 Chỉ mục
3 Khung hình
Chương 2: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
1 Truy vấn dữ liệu
2 Bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu
Chương 3: Ngôn ngữ điều khiển
1 Câu lệnh Grant
2 Câu lệnh Revoke
Chương 4: Thủ tục lưu trữ và Trigger
1 Sử dụng thủ tục lưu trữ
2 Sử dụng các trigger
Chương 5: Phụ lục

MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • anhhoa,bebo@gmail.com
  • nguyennhung98hd@gmail.com
  • atttqp@gmail.com
  • dungnvt2k1@gmail.com
  • sophiahundson@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • oanh2082000@gmail.com
  • luyengvct@gmail.com
  • phamminhhanh755@gmail.com
  • lethingocthuan@gmail.com
  • phuclee2000@gmail.com
Scroll