Bài giảng Tổng quan về internet và email


DOWNLOAD TÀI LIỆU

KHÁI NIỆM
Email (Electronic Mail) là một dịch vụ của Internet giúp cho việc trao đổi thông điệp giữa những người dùng hay nhóm người dùng trên mạng đảm bảo các qui tắc giao dịch thư tín thông thường hiện có.

MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • anhhoa,bebo@gmail.com
  • nguyennhung98hd@gmail.com
  • atttqp@gmail.com
  • dungnvt2k1@gmail.com
  • sophiahundson@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • oanh2082000@gmail.com
  • luyengvct@gmail.com
  • phamminhhanh755@gmail.com
  • lethingocthuan@gmail.com
  • phuclee2000@gmail.com
Scroll